Kế Hoạch Điều Động Ngày 18 Tháng 06 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888  2ND WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG: 0984888966 3RD WATCH : PHẠM CƯỜNG THÁI : 0904135306
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
VŨ ĐỨC THUẬN : 09822277788 MR KHIÊN – X1 : 0918942878
QUANG YEN TIDE TABLE
19:24 – 3.9M
07:35 – 0.0M
HON GAI TIDE TABLE
19:26 – 4.2M
07:22 – 0.1M
CAM PHA TIDE TABLE
20:08 – 4.4M
07:00 – 0.1M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 04H00 05H00 MƯỜI QUYỀN GOLDEN STAR 6.0 154.35 14,743 F0 – HL1.1 H2 – TA – H2
2 07H30 TÙNG D THẮNG B MO6 3.0 25.74 300 DTHL – HM2.1 H1     –    H2
3 15H00 TRƯỜNG REGINA OLDENDORFF 14.79 260 66,019 F0 – HM2.6 NM8         TA.H2
4 11H30 13H00 TRƯỜNG YIN LU 8.5 190 30,472 HP3 – F0 H1 – TA
5 03H00 QUYỀN THAO NHA BE 11 5.0 109.6 4,552 B12 – F0 P H2 – H2
6 09H00 THẮNG B QUYỀN PETROLIMEX 15 7.0 159.99 13,468 F0 – B12 P.Cluc         H2 – H1
7 19H00 TRƯỜNG MONDIAL SUN 13.0 229 43,368 F0 – HL        H2.TA – H2
8 10H00 SƠN KANG YU 9.5 188.5 29,342 HL3.1TL – F0         H2 – H2
9 05H00 THẠO TRUONG NGUYEN 89 3.0 88.95 2,242 F0 – HG         H2 – H1
10 04H00 05H00 SƠN NORD COPENHAGEN 10.0 177 21,483 HL1.1 – F0 H2 – TA.H2
11 05H00 KIÊN DUC PHUONG NAM 98 2.8 79.98 2,772 HG – XMTL H1
12 04H00 06H00 KHOÁI SUN GOLD 11.3 185.74 26,060 HL3.1 – F0 H2 – TA – H2
13 11H30 12H00 HÀ B VTB ACE 9.78 158.5 15,354 HL3.5 – F0 H1 – H1
14 11H30 14H00 THANG A ANTA 4.5 189.9 27,306 F0 – SN ST01.TP03 H1   – TA –  X1
15 15H30 16H30 CHÂU THẮNG B HAI PHUONG 87 5.0 179.9 20,767 C.TAU – F0 ST01.TP02 X1  –  TA – H2
16 19H30 BÌNH HOANG HAI ACE 3.7 88.26 2,771 F0 – HN1.6CM NM8       TA.TL -X1
17 15H00 16H00 TÙNG A PACIFIC SARAH 9.36 291.5 94,970 HN1.8 – F0 CL8 H2 – TA – H2
18 17H00 TRƯỜNG TOP FORTUNE 6.0 199.9 34,590 HL3.4 – HL         H2.TAH2
19 15H00 17H00 NAM VOKARIA 8.5 199.9 36,551 HL2 – HL3.5 H2
20 15H30 HÀ B MO6 3.0 25.74 300 HM2.1 – DTHL         H1 – H1
21 18H00 BÌNH GIANG HAI 6.5 91.85 2,875 HG7.2 – F0 H1 – TA
22 21H00 21H30 HƯNG BATIS 6.3 189.99 31,117 HP4 – F0 H1 – TA – H1
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
INCE BEYLERBEYI STAR JANNI PACIFIC SARAH