Kế Hoạch Điều Động Ngày 19 Tháng 06 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0965088390  2ND WATCH :  PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 3RD WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
TRẦN VĂN MƯỜI : 0987903066 MR KHIÊN – X1 : 0918942878
QUANG YEN TIDE TABLE
20:25 – 3.6M
08:30 – 0.0M
HON GAI TIDE TABLE
20:20 – 3.9M
08:17 – 0.2M
CAM PHA TIDE TABLE
21:00 – 4.1M
08:06 – 0.4M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 03H00 04H30 A AMITY 6.0 176.2 18,722 F0   – FN4 NM8 H1 – TA.TL – X1
2 03H00 04H30 THẮNGA EAGLE EXPRESS 7.8 210 43,714 F0    – CL4 CL6.CL8.HL8 H1 – TA – H2
3 06H30 BINH HAI PHAT 26 2.5 94.99 2,858 HG – XMTL HG H2
4 03H00 04H30 LINH VOKARIA 6.5 199.9 36,551 HL3.5 – F0 H1 – TA – H1
5 03H00 05H00 B MP ATLANTIC 9.5 157.5 13,713 HL3.6 – F0 H1 – TA.H1
6 13H00 14H00 THUẬN PETROLIMEX 20 6.0 146 11,662 HL1.5 – F0 H2
7 16H00 THẮNGB PETROLIMEX 15 5.6 159.99 13,468 B12   – HL1.5 P.Cluc H1     –     H2
8 00H30 01H30 THẠO HAI NAM 06 2.8 88.3 2,165 F0 – HG7.1 H2
9 00H30 01H30 TUẤT DAI TAY DUONG 25 3.6 91.94 2,989 F0 – HG7.1 H2
10 05H30 HIỆU THAI BINH 38 4.5 92.5 2,999 CL1   – F0 HG X1     –     H1
11 05H30 KIEN DUC PHUONG NAM 98 5.7 79.98 2,772 XMTL – HG H2
12 07H30 HA B ATN GLORY 7.3 150.52 14,436 HP2  – HL3.6         H1
13 18H00 20H00 TRƯỜNG SHUN FU XING 10.5 224.97 40,622 F0     – HP3 H1 – TA – H1
14 19H00 QUYỀN MINH KHANH 888 8.0 106 4,295 XMHL – F0 CL8 H2      –    H1
15 19H30 KIEN ĐỨC MINH TRƯƠNG 18 3.2 91.94 2,999 HG – XMHL HG H2
16 18H00 21H00 KHOÁI PANANAX CHRISTINA 6.0 228.99 43,024 HL3.3 – F0 H1 – TA –   H1
17 20H00 THAO PHUONG  NAM 98 5.7 79.98 2,772 HG – F0 H2    –        H1
18 20H00 HIỆU ROYAL 89 6.9 90.98 2,999 HG3 – F0 H2          –    H1
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
AMITY INCE BEYLERBEYI STAR JANNI