Kế Hoạch Điều Động Ngày 18 Tháng 03 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : LE THANH KONG : 0905691888 2ND WATCH : PHAM HUNG CUONG : 0918943893 3RD WATCH : NGUYEN QUOC TRUONG : 0918636186
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
NGUYEN MANH HAB : 0961687555 MR MINH – X2 : 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
19:18 – 2.5M
09:08 – 1.8M
CAM PHA TIDE TABLE
20:08 – 2.7M
04:52 – 1.7M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 01H00 KHUNG PETROLIMEX 12 6.2 128.6 8,542 B12 – HL1.5 P.CL6  H2               H1
2 23H3017-3 01H00 HA C KIEN NHA BE 09 6.6 105.97 4,250 F0 – B12 P  H1               H2
3 13H30 15H00 THAO DUC QUANG ANH GM 5.5 91.94 2,971 F0 – PVOIL GD68  H1     TA     TR
4 13H30 15H00 TRUONG SHANDONG EXPRESS 7.3 197.91 36,202 F0 – CL5 HL8.CL6  H1     TA     X3
5 21H30 23H00 TUAT TOYO HARU 4.5 95.98 4,573 F0 – CL3 NM6  TR           X2
6 10H00 12H00 THANG B THE VIET THUAN 235-03 3.6 150.52 14,436 F0 – NOSCOSN HP1.H19  H2     TA     X2
7 16H00 18H00 THANG A OSPREY BULKER 10.21 185 18,049 F0 – HP4  H2     TA     H2
8 08H30 10H00 PHAI SBI HERCULES 7.3 199.9 36,421 FN3 – F0 NM8  X2  T2  TA  H2
9 16H00 17H00 MUOI SILVER LUCKY 8.5 120 9,129 HL1.3 – F0  H2     TA     H2
10 11H00 13H00 HUNG GREAT WENXIAN 11.65 185.74 26,058 HN2.10 – F0  X2  T2  TA  H1
11 18H00 SON NHA BE 09 4.8 105.97 4,250 B12 – F0 P  H1         H2
12 20H00 THANH B MAGPIE SW 6.0 179.96 21,561 CL3 – F0 HL8.NM6  X2         H1
13 16H00 17H00 HIỆU MINH PHU 17 3.7 79.8 2,515 F0 – HG1  H2     TA     H1
14 19H00 20H00 CUONG C GREEN BAY 7,0 209.99 43,954 F0 –  CL2 HL,CL,NM6 H1-TA- X2
15 21H30 23H00 THANG B VTC GLORY 6,0 150,52 14,446 HL3,5 – HL3,1 TR