Kế Hoạch Điều Động Ngày 17 Tháng 12 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH:  TO MINH THANG: 0976264689 2ND WATCH: PHAM HUNG CUONG : 0918943893 3RD WATCH: DAO VIET HOANG : 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
HOÀNG MINH TÙNG : 0965427068 MR MINH X2 : 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
07:18 – 4.3M
20:14- 0.2M
QUANG YEN TIDE TABLE
07:07 – 4.0M
20:21 –  0.0M
CAM PHA TIDE TABLE
08:01- 4.6M
20:09 – 0.3M
DISTRIBUTION PLAN 
NO. T.D TIME PILOT SHIP NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 22H30 (16/12) 00H30 SƠN ĐÔNG SAFINAH 6.3 189.90 30,847 F0 – FN3 X5     TL      X5
2 02H00 HÀ C NHA BE 06 4.5 107.48 4,156 B12 – F0 P H1     TA
3 02H30 04H00 LINH HÀ C PETROLIMEX 18 10.1 175.90 25,400 HM1.3 – B12 P . HL8 H5      TA          H1
4 02H30 04H00 TÙNG A UNITY NEPTUNE 14.4 228.95 45,264 F0 – HM2.5 CL8 H5      TA
5 06H00 TÙNG A PANSTELLAR 14.2 224.94 39,727 F0 – HM 2.4 CL8           TA      H5
6 08H30 THANH B ANH STELLAR STREAM II 10.0 199.99 40,253 CL4 – F0 HL8 . CL6 . NM6 X2               H3
7 06H00 HƯNG THUẬN SHANGHAI EXPRESS 10.4 215.40 54,567 CL5 – F0 HL8 . NM6 . CL6 X5               H5
8 19H00 TUNG D TRUNG SEVEN STAR 3.5 95 2,792 CL7 – HG4 HG X2               H2
9 12H00 THẾ THANH PHAT 03 3.4 74.35 1,597 HG2 – F0 H5
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
MEDI ROMA YAM TAI VICTORIUS W-STAR MARTINE