Kế Hoạch Điều Động Ngày 17 Tháng 05 Năm 2024

KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY
Ngày 17 tháng 05 năm 2024       
TRỰC BAN ĐHSX: NGUYỄN MINH CHÂU  – TRỰC BAN HOA TIÊU : TRẦN ĐẮC TRUNG
TRỰC BAN C1:
CA 1: PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 CA 2: TÔ MINH THẮNG : 0976264689 CA 3: HÀ VĂN ĐỨC : 0967882013
Thủy triều Quảng Yên
Nước lớn:23:59 – 2.6M
Nước ròng:11:18 -0.9M
Thủy triều Hòn Gai
Nước lớn:23:51 – 2.9M
Nước ròng:10:21 – 1.1M
Thủy triều Cẩm Phả
Nước lớn:23 :59- 3.0M
Nước ròng:09:47 – 1.1M
TT T.D POB Hoa tiêu Tập sự Tên tàu Mớn LOA GT Từ – Đến Tàu lai Phương tiện đưa đón Đại lý Tuyến dẫn tàu
1 01H00 03H00 TIỄN NHA BE 11 6.60 109.60 4,552 F0 – B12 P H3 –  TA  –  H2 VIPCO T59
2 01H00 03H00 KHOÁI W-ACE 13.94 229.20 51,239 F0 – HM2.4 H3  –  TA  –  H3 VICOSA T57
3 04H00 05H00 THANH B SEASPAN KOBE 9.0 268.50 46,444 F0 – CL4 TM.CL8.CL6HT H5       –      X2 S5 T60
4 11H00 12H00 HIẾU B HÀ D THANH BINH 68 3.4 99.38 3,329 F0 – HG6 H2 NGOI SAO MOI T59
5 17H30 KIÊN A VĂN VIET THUAN GRAND PIONEER II 2.55 104.32 6,005 ĐTHL – F0 CL X2          H3 VIỆT THUẬN T63
6 04H00 06H00 THUẬN VĂN VINASHIP SEA 5.5 169.03 18,108 F0 – HL3.6 H5 HD MARINE T57
7 01H00 03H00 HẠNH ORIENTAL CORE 9.0 149.53 12,840 HP4 – F0 H3 – TA – H3 HD MARINE T57
8 23H00 HƯNG CHÂU A JUPITER 14.18 225 40,017 F0 – HM2.6 CL          TA – H5 S&A T57
9 21H00 22H00 LINH BETTYS DREAM 12,7 228,99 43,152 HM2,6 – F0 H5  -TA ĐAIDUONG T57
10 16H30 17H00 ANH PETROLIMEX 15 5,6 159,9 13,468 HM1.5  –  F0 H3 VIPCO T57
11 20H30 TRƯỜNG FL DATE 10,8 215 57,541 CL3  – HL3.1 TM,NM6,CL X2 – H5 VOSA T60
12 21H00 22H30 HA A FOREST VENUS 8.6 209.94 49,549 F0 – CL3 CL.HL8.NM6 H5  – TA   –  X3 LAVICO T60
13 19H30 HƯNG CHÂU A SEASPAN KOBE 9.0 268.5 46,444 CL4 – F0 TM.CL8.CL6HT X2  – TA S5 T60
14 21H00 BÌNH NHA BE 11 5.0 109.6 4,552 B12 – F0 P H2   TA      H5 VIPCO T59
15 23H00 TRƯỜNG SUMATERA EXPRESS 7.5 215.4 54,588 F0 – CL4 HL8.NM6.CL         H5  –  X3 TRIỆU ANH T60
16 23H30 LINH BETTYS DREAM 12.7 228.99 43,152 F0 – HN1.8 NM8          TL  –  X2 ĐAI DUONG T65A
Phương tiện:
– Phương tiện bộ: X2 MR.MINH , X3 MR.HÙNG
– Phương tiện thủy: H3 MR BÌNH , TL MR.TÚ,TA MR.HOÀ,TR MR.QUÂN ,H2 MR HẢI,H8 MR QUANG,H5 MR THÌN
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
CHRISTINA OCEAN GLORY ENERGY BETTYS DREAM