Kế Hoạch Điều Động Ngày 16 Tháng 05 Năm 2024

KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY
Ngày 16 tháng 05 năm 2024       
TRỰC BAN ĐHSX: PHẠM XUÂN TÙNG – TRỰC BAN HOA TIÊU : ĐẶNG TRUNG KIÊN
TRỰC BAN C1:
CA 1: PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 CA 2: TÔ MINH THẮNG : 0976264689 CA 3: ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966
Thủy triều Quảng Yên
Nước lớn:23:06 – 2.9M
Nước ròng:10:43 -0.6M
Thủy triều Hòn Gai
Nước lớn:23:00 – 3.2M
Nước ròng:09:53 – 0.8M
Thủy triều Cẩm Phả
Nước lớn:23 :00- 3.3M
Nước ròng:09:31 – 0.9M
TT T.D POB Hoa tiêu Tập sự Tên tàu Mớn LOA GT Từ – Đến Tàu lai Phương tiện đưa đón Đại lý Tuyến dẫn tàu
1 11H00 13H00 KIEN A TRUNG IBT TANGGUH 4.85 111.58 4,972 F0 – XMTLMT NM6.CL H3               H2 MINH LONG T61
2 10H00 ĐỨC HA D QUANG ANH GM 3.2 91.94 2,971 PVOIL – F0 HG X5               H3 TRỌNG TRUNG T66B
3 15H30 17H00 HÀ A JIN SHUN 12.6 190 32,474 F0 – HM2.5 H5 – TA –  H5 AGE-LINES T57
4 18H00 HÀ B HTK NEW SKY 11.4 189.93 32,714 HL3.1 – F0          TA – H5 ANPHAT T57
5 15H30 16H00 HÀ B YANGTZE AMBITION 7.63 179.9 20,969 HL3.7 – F0 H5 – TA XNK HL T57
6 16H00SH CHÂU THUẬN TRUONG LONG 01 9,8 228,38 44,452 CL6  –  F0 TM,HL8,CL8,HT X5              H5 VICOSA T60
7 11H00 14H00 CỦU VĂN NEW GOLD 9,8 167,2 15,884 HL3.6 – F0 H3 HD MARINE T57
8 17H00 HÀ C NHA BE 09 4,8 105,97 4,250 B12  –  F0 P H2             H5 VIPCO T59
9 19H00 21H30 TUẤT HA D FORTUNE 4.3 130 9,755 CTAU1HL  –  F0 TP2-TP8 X5  – TA – TR NSA T66D
10 19H00 20H00SH HƯNG TÙNG D PVT ORIANA 4.0 128,60 8,539 CTAU1TL – SN TP3.TP8 X5 NOSCO T66D
11 20H30 21H00 SƠN CHÂU A ARCHON 9.3 229 44,132 HL3.3 – CL6 TM.HL8.CL TR                X5 ĐỨC THỌ T60
Phương tiện:
– Phương tiện bộ: X5 MR.SẢN , X1 MR.KHIÊN
– Phương tiện thủy: H3 MR HÙNG, TL MR.TÚ, TA MR.HOÀ, TR MR.QUÂN ,H2 MR HUYNH,H8 MR QUANG,H5 MR KHANH
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
CHRISTINA OCEAN GLORY ENERGY