Kế Hoạch Điều Động Ngày 17 Tháng 03 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG:0918943893  2ND WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG :0984888966 3RD WATCH :LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
NGUYỄN VĂN SƠN : 0974057082 MR SẢN – X3 : 0934385589
QUANG YEN TIDE TABLE
03:29 – 3.1M
17:28 – 0.7M
HON GAI TIDE TABLE
04:00 – 3.4M
17:00 – 0.9M
CAM PHA TIDE TABLE
04:22 – 3.6M
16:16 – 1.1M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 02H30 A JIN HAI FU 12.4 224.95 38,608 HN1.8 – F0 NM8          H1
2 07H00 09H00 CHÂU OCEAN FORTUNE 9.8 179.99 22,385 F0 – HM2.2 H1 – TP.H1
3 22H00 TRƯỜNG STRELITZIA 9.8 209.99 49,720 CL6 – F0 CL6.NM6.HL8 X3    –    TR
4 21H00 21H30 THẮNGA OCEAN FORTUNE 9.8 179.99 22,385 HM2.2 – HL TR
5 04H00 ANH HTK LOTUS 4.1 169.26 16,960 F0 – HM1.4         TR
6 09H30 10H00 CỬU TÙNGD NHA BE 08 5.0 104.99 4,432 B12 – F0 P TR     –     H1
7 10H30 11H00 THẮNGB MUOI PETROLIMEX 15 7.0 159.99 13,468 HP1 – B12 P.Cluc TR     –    H8
8 03H00 ANH VINASHIP DIAMOND 9.6 153.5 14,397 HP3 – F0         TR
9 17H30 18H30 CHÂU BROADGATE 10.3 179.97 23,225 HL1.1 – F0 H1
10 07H00 07H30 NAM BMC CATHERINE 4.5 153.5 14,527 F0 – HM1.3 H1
11 10H00 10H30 THUẬN T&T GOLD 9.85 167.2 15,884 HL3.5 – F0 TR
12 13H00 13H30 HUNG ML SWALLOW 8.8 199.9 36,449 HL3.1 – F0 H1
13 01H00 THẠO THẾ HAI NAM STAR 6.0 90.43 2,671 CL5 – HG HG X2    –     H8
14 20H00 HIẾU A PRINSENGRACHT 7.9 168.68 17,644 HG7.3 – F0 TR
15 21H00 21H30 DANG TAN BINH 59 10,3 153,5 15,137 HM2.1 –   HL1.1 TR
16 17H30 18H00 HIỆU TIỄN SIRIUS 5,1 101,5 4.608 F0  –  CL3 CL6 H1           X3
17 17H30 18H00 HÀ A NAM HAO HUNG 666 6.5 195 36,801 HM2.3 – CL4 CL8.HL8.NM6 H1     –     X3
18 CANCEL 21H30 KHOÁI BMC CATHERINE 5.5 153.5 14527 HM1.3 – HL TR
19 21H00 22H00 HÀ B MƯỜI HTK LOTUS 4.1 169.26 16960 HM1.4 – F0 TR
20 23H00 HÀ B MƯỜI HTK LOTUS 4.1 169.26 16960 F0 – C.TAU1TL TP02.HA19                  X3
21 20H30 QUYỀN ĐỨC PHUONG NAM 126 5.6 79.9 2717 HG – CL5 TR     –     X3
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
 EXPLORER SITC HENGSHAN XI LONG 18 DATO LUCKY