Kế Hoạch Điều Động Ngày 16 Tháng 03 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH :  PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893  2ND WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 3RD WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐOÀN TRUNG HIẾU : 0904693960 MR MINH – X2 : 0949868128
QUANG YEN TIDE TABLE
03:00 – 3.2M
16:23 – 0.6M
HON GAI TIDE TABLE
03:00 – 3.4M
15:00 – 0.8M
CAM PHA TIDE TABLE
03:29 – 3.7M
14:44 – 0.9M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 01H00 02H00 TRƯỜNG ANH SUN GOLD 11.0 185.74 26060 HP4 – FO TR      TR
2 02H30 03H30 QUYỀN TRUONG NGUYEN 136 5.2 91.8 2,656 HN1.7CM – HN NM8 H1
3 07H00 KIÊN HIẾU B PHU DAT 15 3.2 79.87 1,863 PVOIL – HG HG H1
4 21H00 23H00 HÀ A XI LONG 18 11.8 229 43,717 F0 – HN1.6 NM8 TR – TP.H1
5 04H00 TRƯỜNG ANH ULTRA ALPHA 12.1 199.9 36,203 HM2.5 – F0        TR
6 01H00 03H30 KHỨNG PETROLIMEX 15 7.0 159.99 13,468 F0 – HP1 TR
7 15H00 TUAT TIEN NHA BE 08 6.6 104.99 4,432 F0 – B12 P          H1 – TR
8 06H00 TRƯỜNG ANH MARS HARMONY 6.2 179.99 22,683 F0 – HM2.2         TR – TR
9 21H00 22H00 ANH TAN BINH 59 10.3 153.5 15,137 F0 – HM2.1 TR
10 23H3015-3 00H00 HÀ A RU YI SONG 8.3 179.5 20,684 HL2 – F0 H1
11 11H00 THẮNG A SƠN PETROLIMEX 18 7.5 175.9 25,400 B12 – F0 P.CLUC TR     –    H1
12 11H00 11H30 TUẤT TIỄN BMC COSMOS 5.0 111.7 5,691 HM1.4 – HL1.2 H1 – H1
13 11H00 12H00 HIỆU KENYO 5.5 114.13 4,436 HM1.5 – XMTL HG.H8 H1    –     TR
14 18H30 19H30 THAO THE PHUONG NAM 126 5.6 79,98 2717 F0   –   HG H1    –     H8
15 15H00 CUU THE HAI PHAT 26 6.0 94,99 2858 XMHL   – F0 H8 TR           H1
16 15H00 BINH TUNG D MINH KHANH 888 3,0 106 4295 CL5 – XMHL HG X2      –   H8
17 18H30 19H30 HANH TRUONG NGUYEN 136 5,2 91.8 2656 HN1.4  –  F0 H1     –    X2
18 18H30 21H00 HUNG KHOAI MARS HARMONY 5.5 179,99 22,683 HM2.2  –  F0 H1 – TP
19 22H00 HUNG KHOAI MARS HARMONY 5.5 179.99 22,683 F0 – SN TP02.HA35                 X2
20 22H00 MƯỜI DAI TAY DUONG 36 6.5 91.94 2989 CL1 – F0 HG X3     –     TR
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
 EXPLORER SITC HENGSHAN XI LONG 18 DATO LUCKY JIN HAI FU