Kế Hoạch Điều Động Ngày 15 Tháng 03 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH :  PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893  2ND WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888 3RD WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG :  0918636186
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
NGUYỄN ĐĂNG LINH : 0936420886 MR; KHIÊN- X1 : 0918942878
QUANG YEN TIDE TABLE
02:18 – 3.2M
15:20 – 0.5M
HON GAI TIDE TABLE
02:17 – 3.4M
13:55 – 0.7M
CAM PHA TIDE TABLE
03:00 – 3.7M
13:51 – 0.7M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 02H00 TÙNG A CATTLEYA 10.2 199.9  39,895 CL5 – F0 HL8.NM6.CL6 X2 – TP – H1
2 04H00 05H00 KIÊN HIẾU B PHU DAT 15 4.8 79.87 1,863 F0 – PVOIL HG H1     –    TR
3 04H00 06H00 QUYỀN MINH KHANH 888 6.8 106 4,295 F0 – CL5 HG H1     –     X2
4 20H00 HANH THE HAI PHAT 26 1.8 94.99 2858 HG – XMHL H8 TR     –     H8
5 20H00 MUOI MINH TRUONG 18 6.4 91.94 2999 XMHL  – F0 NM6 H8     –     H1
6 00H00 HÀ B TAN BINH 134 5.8 157.22 14,734 HL3.6 – F0         TR – TR
7 10H30 11H00 HƯNG ML SWALLOW 8.8 199.9 36,449 HM2.2 – HL3.1 H1
8 05H00 BÌNH MINH QUANG 01 7.8 126.73 5,565 XMTL – F0 CL6.CL8 TR     –     H1
9 18H00 THAO TUAT HAI NAM STAR 6,0 90.43 2.671 F0  –   CL5 HG        TR – X1
10 13H30 15H00 TUAT THAO BMC COSMOS 5.0 111.7 5,691 F0  –  HM1.4 TR – TR
11 13H30 16H00 HIẾU BAO SHENG 10.3 169 16,715 HM1.2  –  HL3.6 TR
12 13H30 14H00 SON MUOI BAO SHUN 9.0 144.52 14,458 HM2.1 – CL7 CL6.HL8 TR    –     X2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
 EXPLORER SITC HENGSHAN DATO LUCKY JIN HAI FU