Kế Hoạch Điều Động Ngày 17 Tháng 01 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0965088390  2ND WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 3RD WATCH :PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
TRẦN BÁ ĐÔNG : 0389127932 MR MINH – X2 : 0949868128
QUANG YEN TIDE TABLE
01:27 – 2.2M
13:57 – 1.3M
HON GAI TIDE TABLE
01:00 – 2.4M
13:11 – 1.5M
CAM PHA TIDE TABLE
01:00 – 2.9M
12:12 – 1.4M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 00H00 HƯNG INDONESIA EXPRESS 10.4 215.4 57,934 CL6 – F0 CL6.NM6.HL8 X3     –     H5
2 08H30 10H00 TIỄN KIÊNB TRANSCO GLORY 5.5 111.8 5,308 F0 – XMTL H8.NM6 H2 – TA – H8
3 14H00 TÙNGA EVER GLORY 9.9 199.9 40,169 CL3 – F0 CL6.NM6.HL8 X2     –     H2
4 08H30 10H00 THANHB ORIENTAL BREEZE 7.6 189.94 36,461 F0 – CL6MF CL6.NM6.HL8 H2 – TA – X2
5 01H30 03H00 THẮNGA SANTA MARIA 6.2 199.98 34,802 HN1.8 – F0 X3 – TL – X3
6 16H00 16H30 SƠN LADONNA 4.2 157.6 13,695 HL1.5 – F0 TR
7 17H30 SƠN LADONNA 4.2 157.6 13,695 F0 – SN TP02.TP03                 X2
8 08H30 09H00 MƯỜI PHUONG DONG 06 9.3 157.5 13,706 HP3 – F0 H2 – H2
9 10H30 MƯỜI ATAYAL ACE 5.0 135,01 9,991 F0  –   HL3.7         H2  – H2
10 20H30 23H00 HẠNH NEW GOLD 5.9 167.2 15,884 F0 – HL3.6 H2 – TA – H2
11 18H30 THẠO FS BITUMEN NO.1 4.9 105.5 4,620 CL1 – F0 HG.H8 H8    –      TR
12 20H30 23H00 TRƯỜNG WHITE KINGDOM 7.34 203.5 46,422 F0 – CL4 HL8.NM6.CL6 H2 – TA – H5
13 18H00 BÌNH HIẾU B NHA BE 11 5.0 109.6 4,552 B12 – HM1.5 P X2    –      TR
14 21H30 23H30 THANH B GUANG FA 29 12.8 190 33,331 HN1.6 – F0 X1 – TL – X1
15 23H00 TÙNG D VIET ANH 01 7.0 92.06 3,430 XMHL – HG CL8 H5
16 16H00 18H00 TUẤT ATAYAL ACE 5.0 135,01 9,991 HL3.7 – F0 TR
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
STOVE OCEAN HN GLOBAL GUANG FA 29 UGO DE CARLINI