Kế Hoạch Điều Động Ngày 16 Tháng 03 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : LÊ THÀNH KÔNG: 0905691888 2ND WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918363186 3RD WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
TRẦN BÁ ĐÔNG : 0389127932 VŨ ĐÌNH MINH – X2 : 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
23:59 – 3.7M
10:59 –  0.5M
CAM PHA TIDE TABLE
01:00 – 4.0M
11:14 – 0.5M
QUANG YEN TIDE TABLE
00:05 – 3.4M
11:15  – 0.4M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 03H00 THUẬN GRIT CEMENT III 8.7 145 10,508 XMTL – F0 HG.NM6 H5
2 05H00 TÙNG A YU TONG 7.5 229.2 49,541 CL4 – F0 CLUC.NM6.CL6HT X3    –      H2
3 06H00 12H00 THẠO AKIMOTO 6.6 116.66 4,333 F0 – CL5 HG.H8 H2 – TA – H8
4 06H00 09H30 THANH B CMB TENIERS 8.9 199.98 36,177 F0 – HL3.5 H2 – TA – H2
5 14H30 HÀ A GERDT OLDENDORFF 9.2 229 44,218 F0 – CL7 CLUC.HL8.CL6HT         TA – X2
6 12H00 ĐỨC KIÊN B GREEN SKY 3.9 91.94 2,999 CL5 – F0 HG X2    –      H2
7 12H30 13H00 HÀ A SUN GOLD 11.45 185.74 26,060 HL3.1 – F0 H2 – TA
8 12H30 18H00 KIÊN A KIÊN B SOUTHERN WEALTH 6.2 91.94 2,969 F0 – PVOIL HG H2     –     X2
9 13H30 ANH BOSHI 57 7.0 170.7 17,944 CL3 – F0 HL8.NM6 X2    –      H2
10 12H30 17H00 THẮNG A SAGA JANDAIA 8.9 199.2 29,729 HL3.1TL – F0 H2
11 15H00 TIỄN VINACOMIN HANOI 6.95 116.5 5,570 HG7.2 – F0 H5     –    H2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
KSL LAIYANG IVY ALLIANCE AQUAHAHA KITAURA