Kế Hoạch Điều Động Ngày 16 Tháng 02 Năm 2021

 

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH :PHẠM CƯỜNG THÁI: 0904135306 2ND WATCH: ĐÀO VIỆT HOÀNG: 0984888966 3RD WATCH :  PHẠM HÙNG CƯỜNG 0918943893
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
NGUYỄN HỒNG ĐĂNG 0907050268 NGUYỄN VĂN SẢN : X3 : 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
07:26 – 2.7M
21:39 – 1.5M
CAM PHA TIDE TABLE
08:04 –  2.8M
21:46 – 1.7M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 06H00 06H30  TUNGA  CS JADEN 10.0 179.97 23,268  HL2 – F0  TR
2 11H30 13H00  THANGA  NORD NANAMI 7.1 179.97 23,264  F0 – HL1.2  H1    H6   H1
3 06H00 07H00  PHAI  FOREST SYMPHONY 9.9 210 49,281  F0 – HM1.5  TR
4 07H30 09H00  TRUONG  FUXIANG 7.3 199.11 36,823  F0 – CL4  CL6.HL8  H6              X3
5 02H30 04H00  HIỆU  BICH THANH 28 3.4 91.94 2,999  F0 – XMTL  CL6  H1              T2
6 07H00  DONG  THE  THANH PHAT 03 3.8 74.36 1,597  HG – CL2  T2               X3
7 06H00 07H00  CHAU  FATEMA JAHAN 11.9 185.74 26,063  FN5 – F0  NMS8  H2
8 04H00  HUNG  GLOBAL DREAM 9.0 153.78 20,395  CL4 – F0  CL6.NM6  X3             H1
9 14H30 15H00 HA A PETROLIMEX 21 8.0 181.53 28,725 HM1.1 – F0 H2