Kế Hoạch Điều Động Ngày 15 Tháng 11 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG :  0918636186  2ND WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 3RD WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
PHẠM VĂN TIỄN : 0973805686 MR KHIÊN – X5 :  0918942878
HON GAI TIDE TABLE
13:06 – 2.9M
23:21 – 1.7M
CAM PHA TIDE TABLE
14:00 – 2.9M
22:19 – 1.9M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 cancel 06H00 CHÂU BULK HONDURAS 6.0 189.99 32,309 F0 – HM2.1 TL
2 05H00 09H00 TUẤT PETROLIMEX 14 8.0 128.60 8,542 F0 – HM1.4 TL
3 05H00 08H00 HIỆU VAN DON SEA 4.6 99.92 4,724 F0 – HG7.2 TL
4 15H00 TRƯỜNG TIAN LI 6.0 187.50 27,198 F0 – SD        TR – TR
5 22H3014/11 00H00 TÙNGA PEACEFUL SEAS 6.5 199.99 35,812 F0 – HM2.4 TR
6 05H00 MƯỜI LONG PHU 20 5.8 112.00 5,397 B12 – F0 P.NM6 H1     –     TL
7 05H00 05H30 BÌNH NHA BE 06 6.6 107.48 4,158 HM1.4 – B12 P TL     –     H1
8 09H30 10H30 THUẬN PHÁI PETROLIMEX 15 4.0 159.99 13,468 SN – C.TAU TP02.TP03.HA19 X5
9 23H00 HƯNG THANHA GOLDEN BRIDGE 7.8 176.82 19,717 HP4 – HL3.2 NM6.CL8          H1 – H1
10 cancel 06H00 LINH BINH NGUYEN 568 7.0 90.98 2,996 F0 – HM1.2 TL
11 10H00 10H30 A THÀNH TAN BINH 239 10.2 178.00 19,984 HP1  –   F0 H1
12 13H00 15H00 KIÊN BINH NGUYEN 568 7.0 90.98 2,996 F0 – HM1.2 TR
13 15H00 THẠO ĐỨC DONG BAC SUN 7.2 110.06 3,640 XMTL – F0 NM6 – CL6 H1 -H6
14 13H00 14H00 TRƯỜNG BULK HONDURAS 6.0 189.99 32,309 F0 – HM2.1 TR – TR
15 22H00 HƯNG PEACEFUL SEAS 6.5 199.99 35,812 HM2.4 – HL3.1TL         H1
16 17H30 THẠO ĐƯC HOANG HAI ACE 3.8 88.26 2,771 F0 – XMTL H8         H6 –  H8
17 20H00 20H30 HƯNG THANHA IKAN PULAS 9.4 199.98 36,075 HL3.6 – F0 H1 – H1
18 16H30 THẠO ĐỨC LONG TAN 168 3.5 91.94 2,684 F0 – HM1.5         H6
19 22H00 THANHA MARGARET SW 6.2 157 15,861 HM2.2 – HL1.2         H1
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
CHANG CHANG NAN HAI SHENG AN HAI