Kế Hoạch Điều Động Ngày 15 Tháng 05 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893  2ND WATCH : PHAM CUONG THAI: 0904135306  3RD WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐÀO QUỐC BÌNH : 0965705386 NGUYỄN VĂN SẢN – X3 : 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
15:19 – 2.6M
09:13 – 0.6M
CAM PHA TIDE TABLE
16:00 – 3.1M
00:20 – 1.6M
QUANG YEN TIDE TABLE
14:00 – 2.4M
09:28 – 0.4M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 10H00 HA A HONG BAO SHI 3 12.0 189.9 32,964 F0 – HM2,4          TR
2 08H30 09H30 KHỨNG QUYỀN GRIFFIN 5.75 139.91 13,069 HM1.3 – CL2 CL6.NM6 H2     –     X2
3 06H00 HƯNG THẠO NORD ANDROMEDA 6.5 229 44,732 CL4 – F0 CLUC.NM6.CL6HT X2 – TR
4 08H30 09H00 HÀ A PETROLIMEX 09 8.0 175.9 25,400 HM1.4 – F0 H2 – TR
5 10H30 THANH B THÀNH PRINCE OF NATURE 10.4 199.99 41,151 CL5 – F0 HL8.NM6.CL6 X3 – TR
6 11H30 HÀ A CS BRIGHT 7.28 209.99 49,719 F0 – CL5MF HL8.NM6.CL6         TR – X3
7 10H30 HƯNG THẠO FLORENTIA 10.28 199.9 36,421 HM2.3 – CL4 HL8.NM6.CL6         TR – X2
8 18H00 21H00 LINH NAUTICAL GEORGIA 6.0 199.89 36,474 F0 – HN1.5 TA    -TL-X3
9 09H00 THUẬN VIET THUAN 215-05 4.0 147.29 12,642 F0 – XMTL H8.CL8         TR –  H8
10 10H00 11H30 ANH PREMIER 3.9 143.6 8,813 SN – CAU1HL TP2.HA18.19 X3
11 13H00 HẠNH VTT 28 5.5 92.5 2,758 F0 – CL7CM HG          H2.   – X3
12 10H00 11H00 THẮNG B ANBIEN BAY 4.4 171.99 17,515 CAU1 – NEO HAU19.H35 X3
13 12H00 MƯỜI HẠNH VINASHIP PEARL 9.7 157.26 14,602 HL3.6 –  F0          H2 – H2
14 08H30 09H00 MƯỜI HANH BLUE STAR 4.3 153.2 14,851 HL3.5 – F0 H2 – H2
15 09H00 KIÊN THẾ AN HUNG 88 6.6 79.9 2,805 XMTL – HG H2    –       H8
16 15H00 TÙNG D ĐỨC HAI PHAT 26 2.5 94.99 2,858 CL7 – F0 HG X3 – H6 –   H2
17 11H00 HÀ C MINH TRUONG 18 6,4 91.94 2.999 XMHL  –  F0 H8 H8     –       H2
18 18H00 19H00 QUYEN LONG PHU 16 6,9 112.37 5.199 F0  –   HL3.2  TA  –  TR
19 20H00 CUU TIỄN LONG PHU 09 4.5 107,78 4,409 B12   –   F0 P X3      TR –   H6
20 18H00 20H00 TUẤT THẠO NHA BE 06 6.6 107,48 4.158 F0  –  B12.5000 P TA         –       X2
21 21H30 22H00 HUNG NORD ANTARES 13.0 229 44,732 HL3.3 – F0 TR   –  TR –   H6
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
ZHONG CHANG YU SHENG XIN DONG GUAN 3 LEVIATHAN FORTUNE UNION