Kế Hoạch Điều Động Ngày 15 Tháng 04 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893  2ND WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 3RD WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
NGUYỄN MẠNH HÀB : 0961687555 MR MINH – X2 : 0949868128
QUANG YEN TIDE TABLE

12:09 – 0.2M
HON GAI TIDE TABLE

11:30 – 0.4M
CAM PHA TIDE TABLE
00:10 – 4.0M
11:43 – 0.6M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 04H00 05H00 C TÙNGD TAY SON 2 5.6  136.4  8,216 F0 – XMTL HG.NM6 H2 – H6 – H1
2 04H00 07H00 CỬU VANDON OAK 4.0 100.7 4,560 F0 – HG4 H2 – H6 – H2
3 13H30 14H00 BÌNH PETROLIMEX 12 6.2 128.6 8,542 HL3.7 – F0 H1
4 04H00 10H00 THẾ NEW HORIZON 5.6 105.11 3,983 F0 – CL1 HG.NM6 H2 –  H6 –  X2
5 22H0014/4 01H30 ĐÔNG MINH KHANH 888 3.6 106 4,295 F0 – XMHL NM6 H5     –     TL
6 22H0014/4 00H00 THUẬN NEPTUNE STAR 10.0 159.94 15,073 HL3.1 – F0 H5
7 04H00 05H00 THANHA PACIFIC WEALTH 7.15 199.9 36,449 F0 – HP4 H2 – H6 – H2
8 18H00 TIỄN NHA BE 11 5,0 109.6 4.552 B12  –    F0 P X1    –       H2
9 17H30 THANHB HIẾUA ORIENTAL BREEZE 9,70 189,94 36.461 CL6  –   F0 HL.CL6 .NM6 X1    –       H2
10 23H00 KIÊNA YUN QIAN 3.0 95.9 2,995 CL5 – F0 HG X3     –     H1
11 22H00 23H00 KHOÁI LOCH LOMOND 4.5 183 24,020 SN – C.TAU1 TP02.TP03.TCA8 X2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
XIANG HAI XIN HAI JIA SEAFIGHTER PACIFIC ENERGY