Kế Hoạch Điều Động Ngày 15 Tháng 01 Năm 2024

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : PHAM HUNG CUONG – 0918943893 2ND WATCH: HA VAN DUC : 0967882013 3RD WATCH: LE THANH KONG : 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
VŨ ĐỨC THUẬN : 0982277788 MR MINH X2 : 0949868128
 HON GAI TIDE TABLE
07:10 – 4.0M
20:46 – 0.5M
QUANG YEN TIDE TABLE
07:12 – 3.7M
20:39  – 0.2 M
CAM PHA TIDE TABLE
08:01- 4.1M
21:00 – 0.8M
DISTRIBUTION PLAN 
NO. T.D TIME PILOT SHIP NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 05H00 06H00 TRƯỜNG EVA 7.8 229,00 44,837 F0 – HL3.4 H3    TA     H3
2 05H00 06H00 KHỨNG BÌNH VIET THUAN 215-03 4.3 147,29 12,642 SN – CTAU1 TL TP02.TP03.CL15 X1
3 05H00 07H00 ANH HTK LOTUS 10.3 169.26 16,960 F0 – HP2 H3    TA       H3
4 05H00 06H30 HƯNG SCARLETT 14.5 291,80 92,050 F0 – HM2.6 CL6 H3     TA       H3
5 13H00 HẠNH HÀ C BMC ENDORA 8.8 139,92 11,681 HG7.3 – F0 H2               H5
6 10H30 11H30 HIẾU B KIÊN B HAI DANG 168 3.5 91,94 2,999 F0 – HG7.1 H5              H2
7 10H30 11H00 THẮNG B VĂN T&T GOLD 9.8 167,20 15,884 HL3.1 – F0 H5      H5
8 CANCEL 23H30 TÙNG A TUẤT SALLY 6.5 210,00 52,938 CL5 – F0 HL8 . NM . CL6
9 05H00 09H00 TÙNG D TRUNG OCEAN STAR 7 5.8 94,8 2,996 HP4 – F0 H3
10 20H00 TRƯỜNG CUI PING FENG 7.3 225,00 40,913 CL6 – F0 HL. NM . CL X3                H3
11 13H00 HIẾU A ĐÔNG CASTLEGATE 6.50 189,90 29,293 CL7 – F0 HL . CL6 X2                H5
12 05H00 07H00 THẾ RONG YUE 4.5 95,9 2,995 F0 – CL1 HG H3      TA      X2
13 13H00 THẮNG B VĂN VINASHIP DIAMOND 5,5 153,5 14,397 F0  –  HL3.6            TA     H5
14 14H30 16H00 HÀ B CMB BRUEGEL 6,5 199,98 36.177 F0   –   HL3.1 TR
15 15H00 ĐỨC VICTORY 01 3,5 75,22 1,496 CLUC   –   CL7 H2
16 16H00 18H00 NAM ANH DUBAI SUN 7,0 199,98 33,988 HN1.6  –   F0 X2  – TL  –  X2
17 10H30 14H00 TÙNG D DEMI 6,3 70,2 2,231 F0    –  CL7 H5    –       X3
18 19H30 20H00 THANH B THẮNG B EVA 7,75 229 44.837 HL3.4  -CL7 HL.NM.CLHT H3            X2
19 19H30 21H30 BÌNH TÙNG D HIROMI 4.1 92,80 4,076 F0   –   HL1.2 H3
20 22H30 23H00 CỬU HÀ C LIAN YI DA 2 HAO 9.7 154.5 14,786 HL3.5 – F0 H5
21 18H00 KIÊN A TRUNG VICTORY 1 3.5 75.22 1,496 CL7 – F0 HC8 X3               H3
22 22H30 23H00 QUYỀN ĐÔNG HTK LOTUS 10.3 169.26 16,960 HP2 – F0 H5
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
HONGBO 6 AYMAR GLACTIC HONG LONG HAI SHENG DUBAI SUN NORD CRUX REBEKAH