Kế Hoạch Điều Động Ngày 14 Tháng 3 Năm 2024

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : TO MINH THANG: 0976264689 2ND WATCH:  HA VAN DUC : 0967882013 3RD WATCH: DAO VIET HOANG : 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
VŨ ĐỨC THUẬN : 0982277788 MR MINH X2 : 0949868128
 HON GAI TIDE TABLE
18:24  – 2.7M
00:43 -1.4 M
QUANG YEN TIDE TABLE
16:28 – 2.6M
– : – –  – . – M
CAM PHA TIDE TABLE
19:24 – 3.0M
03:38 – 1.3M
DISTRIBUTION PLAN 
NO. T.D TIME PILOT SHIP NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 07H00 TIỄN VĂN ESSENCE GRAND 02 2.5 109.99 6,005 DTHL – F0 CL8 X2            TR
2 06H00 ĐỨC TRUNG QUANG ANH GM 3.5 91.94 2,971 PVOIL – F0 HG X5              H2
3 13H00 14H00 BÌNH HÀ D ESSENCE GRAND 02 2.5 109.99 6,005 F0 – DTHL CL8 H5               X2
4 06H00 07H00 NAM ANH FOREST HARMONY 7.2 199.90 39,895 F0 – CL5 NM6.HL8.CL6 TR              X2
5 19H30 HÀ B ZHAO SHANG YI DUN 6.8 228.30 47,842 CKHG – F0 CL.NM6 H3
6 13H00 14H00 TUẤT VĂN NHA BE 06 6.6 107.48 4,156 F0 – B12 P H5              H2
7 13H30 THẠO KIÊN B KENYO 7.1 114.13 4,443 XMTL – F0 HG. HC8 H8              H5
8 13H00 13H30 ANH ĐÔNG WAN HE 5.5 139.92 11,751 F0 – XMTLMF HG . NM6 H5              H2
9 13H00 14H00 HÀ C VINACOMIN HA LONG 3.0 116.5 5,404 F0 – HG7.2 H5              H2
10 09H00 10H30 TÙNG A TRUONG LONG 01 6.8 228.38 44,452 F0 – CL6 CL6.HL8.ST1 H2      TR     X2
11 13H00 14H30 THẾ TRUNG ALL MARINE 09 5.5 84.24 1,992 F0 – PVOIL HG H5              X2
12 13H00 15H00 KIÊN A CHANG DA 368 3.0 122 5,625 HL1.2 – F0 H5
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
TIGER PIONEER SOPHIA YASA H.MEHMET