Kế Hoạch Điều Động Ngày 14 Tháng 12 Năm 2021

 

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : DAO VIET HOANG : 0984888966  2ND WATCH : PHAM HUNG CUONG : 0918943893 3RD WATCH : LE THANH KONG : 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
NGUYEN HONG DANG : 0907050268 VU ĐINH MINH – X2 : 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
09:09 – 2.2M
20:03 – 1.9M
CAM PHA TIDE TABLE
05:00 – 2.4M
19:20 – 1.9M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 08H00 HA A HOANH SON SKY 7.8 218.27 39,973 F0 – HM2.3            TR
2 09H00 HA A MAGIC PEARL 7.0 199.91 40,324 F0 – HM2.4            TR      TR
3 02H00 05H00 THANG A THUAN KN FOREST 3.8 189.9 32,376 F0 – SN TP2.HA18.HP008  TA                X2
4 07H00 HA A SURABAYA EXPRESS 8.1 215.4 54,725 F0 – HM2.5            TR
5 13H00 14H30 BINH NHA BE 08 6.6 105 4,432 F0 – HM1.1  H1 – TA – H1
6 13H00 15H00 HANH TUNG D LONG PHU 11 7.4 113.98 5,448 HM1.5 – B12 P.NM6  H1               TR
7 16H00 NAM THAO PETROLIMEX 15 7.0 159.9 13,468 B12 – F0 P.CLUC  TL         TL
8 02H00 04H00 HUNG ANH LUCKY ANGEL 3.9 199.9 40,157 F0 – C.TAU2 TP2.TP3.HP008  TA                X2
9 05H00 07H00 THANH B NAVIOS MAGELLAN II 11.0 228.9 44,120 HM2.6 – F0  TR
10 13H00 14H00 KHUNG HTK LOTUS 5.5 169.26 16,960 F0 – HM1.2  H1 – TA – H1
11 05H00 06H00 HA A PAC SHARON 9.2 199.9 35,812 HL3.4 – F0  TR     TR
12 07H30 09H00 CHAU HA B WILD ROSE 6.25 189.8 27,989 HN1.8 – F0  X5     T2
13 08H00 THANH B NAVIOS MAGELLAN II 11.0 228.9 44,120 F0 – HN1.8 HLTKV           T2       X5
14 05H00 06H00 TRUONG GOLDEN FRIEND 10.3 229 44,094 HL2 – CL6 HL8.SEATEAM1.CL6HT  TR                H1
15 13H00 CHÂU HÀ B ELLIE 11.5 224.7 35,903 HN1.6 – F0 NM8           T2 –    X2
16 19H00 THẮNG A BRILLIANT EAGLE 8.28 199.91 40,269 F0 – HM1,4        TL
17 15H30 16H30 THẮNG A SEA ALICE 6.3 185.74 26044 HM2.2 – F0 TL – TL
18 15H30 16H00 HIẾU VICTORIA HARBOUR 7.7 169.99 18465 HL1.4 – F0 TL
19 20H00 21H00 HUNG LINH MAGIC PEARL 7.0 199.91 40324 HM2.4 – CL3MF CL8.NM6.HL8 H1     –     X2
20 18H00 THAO TIEN THANH 68 5,5 74,36 1,861 HM 2,2   –  CL2       TL  –   X2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
NAVIOS MAGELLAN II