Kế Hoạch Điều Động Ngày 14 Tháng 11 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 2ND WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888 3RD WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐỖ MẠNH HÀ : 0987519025 MR HÙNG – X3 : 0989433881
QUANG YEN TIDE TABLE
03:22 – 3.0M
17:37 – 1.0M
HON GAI TIDE TABLE
04:23 – 3.2M
15:36 – 1.1M
CAM PHA TIDE TABLE
05:00 – 3.7M
15:47 – 1.0M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 03H00 04H30 HÀ A SOPHOCLES GRAECIA 14.5 229 44,095 F0 – HM2.6 CL6 TR – TA – TR
2 08H00 08H30 TIỄN VĂN NHA BE 09 4.8 105.97 4,250 HL1.4 – F0 H2
3 14H00 THANH B FIRSTEC 9.5 175.17 30,157 CL3 – F0 HL8.CL6 X3 –         -H1
4 17H30 20H00 MƯỜI KEN MEI 5.4 170.7 17,979 F0 – HL1.1 TR
5 19H00 ĐĂNG CELEBRITY SOLSTICE 8.3 317.25 121,878 CKHG – F0 NM6.CL6.CL8 H2           TR
6 00H00 01H00 HÀ B HARVEST RAIN 11.9 237 54,486 HM2.6 – F0 H5 – TA
7 23H00 TRƯỜNG TARAKAN EXPRESS 10.5 215.4 54,588 CL5 – F0 HL8.NM6.CL6HT X3          H2
8 18H30 THẾ KIÊN B HE CHENG 3 3.8 96.5 2,982 CL7 – F0 HG X3           TR
9 03H00 04H30 KHOÁI REGATTA 6.0 180 30,277 F0 – CKHG NM6.CL6 TR            H1
10 01H30 THANH B AC SINGAPORE 10.18 228.93 48,191 CL6 – F0 CLUC.HL8.CL6HT X1           H5
11 07H30 09H00 TÙNG A S’HAIL LUSAIL 7.0 228.05 46,462 HN1.6 – F0 NM8 X3 – TL – X3
12 02H30 HÀ B AFRICAN PELICAN 9.8 179.96 21,532 HL3.6 – F0               H5
13 09H30 11H00 TRƯỜNG HIROKI 11.6 189.8 27,011 F0 – HL3.3 H1-TA-H1
14 14H00 TRƯỜNG ALKYON 12.5 229 47.984 HM2.5  –  F0           H1
15 16H00 TRƯỜNG PROGRACE 7,0 203,5 46,432 HM1.3  –   CL3 HL.CL6.CL8           H1  –  X3
16 17H30 17H45 TÙNG D PHUONG NAM 126 6.4 79.98 2,717 HG – F0 TR
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
VIET ANH 01 ANNA – MARIA