Kế Hoạch Điều Động Ngày 14 Tháng 04 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : PHAM CUONG THAI : 0904135306 2ND WATCH : NGUYEN QUOC TRUONG : 0918636186 3RD WATCH : LE THANH KONG : 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
VU DUC THUAN : 0982277788 NGUYEN VAN SAN – X3 : 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
1731– 2.6M
0254 –  1.7M
CAM PHA TIDE TABLE
1813–  2.9M
0307 –  1.6M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 01H30 03H00 THANGB POAVOSA WISDOM 6.5 169.37 17,025 F0 – HL3.1  TR
2 05H00 06H00 THANHB PETROLIMEX 09 9.6 175.9 25,400 F0 – HM1.4  H2
3 16H00 18H00 HUNG BAO JIA 6.2 189.96 28,073 F0 – HN2.9  TL  TP T2  X3
4 02H00 HIỆU THE WIN STARS 3.0 77.8 1,837 CL6 –  F0  X2              TR
5 07H30 THAO DUC HONG YUN NO.66 2.8 45.8 357 CL1 – F0  X3              H2
6 20H30 21H00 TUNGA GH DESERT OCHID 11.5 199 36,353 HM2.3 – F0  H2
7 05H30 CUU ALL RICH 4.5 99.9 6,448 CL5 – F0 HG  X2              H2
8 11H00 12H00 TRUONG LINH VINALINES GREEN 3.35 185.73 25,939 SN – CT1 HP1.TP2.TP3 X3
9 15H00 LINH TAN BINH 135 3.5 169.26 16,953 CT1 – SN HP1.TP2                    X3