Kế Hoạch Điều Động Ngày 14 Tháng 03 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 2ND WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918363186 3RD WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
PHẠM CÔNG CỬU : 0947376859 ĐÀO VĂN KHIÊN – X1 : 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
21:27 – 3.2M
08:41 – 1.1M
CAM PHA TIDE TABLE
22:08 – 3.6M
08:19 – 1.0M
QUANG YEN TIDE TABLE
21:00 – 2.9M
09:18 – 1.0M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 01H30 03H00 HÀ A KYMOPOLIA 13.0 288.97 89,701 F0 – HM2.4 H2 – TA – H2
2 05H00 06H00 MƯỜI GRIT CEMENT III 6.2 145 10,508 F0 – XMTL HG.NM6 H5      –    TL
3 09H00 TÙNG D KIÊN B VP ASPHALT 1 4.0 98 3,125 CL1 – F0 HG X1    –      H5
4 14H00 16H00 KIÊN A HIẾU B QUANG ANH GM 5.8 91.94 2,971 F0 – PVOIL HG H2    –      X2
5 05H00 06H00 ĐỨC HIẾU B GREEN SKY 3.9 91.94 2,999 F0 – CL5 HG H5    –      X1
6 14H00 15H00 BÌNH VINACOMIN HANOI 3.0 116.5 5,570 F0 – HG H2    –      H5
7 17H00 17H30 TRƯỜNG SENATOR 5.0 181 19,357 HL1.5 – F0 TL      TL
8 16H30 19H00 TÙNG A MEGHNA VENUS 12.8 189.99 31,234 HN1.5 – F0 X1 – TR – X1
9 16H30 18H00 KHOÁI SAFINAH 6.0 189.9 30,847 HN1.6 – F0 X1 – TR – X1
10 20H00 TRƯỜNG ULTRA INFINITY 6.5 199.9 34,804 F0 – HL3,6          TL      H2
11 22H30 23H00 THẮNG B PETROLIMEX 15 5.6 159.9 13,468 HM1.3 – F0 H5
12 19H30 NAM PETROLIMEX 09 8.0 175.9 25,413 B12 – Hl1.3 P.CLUC X2     H2
13 14H00 QUYỀN KIÊN B LONG TAN 19 3.6 91.94 2,989 HG – XMHL CL8 H2     –  H5
14 22H00 KHỨNG TIEN THANH 68 3.2 74.36 1861 CL2 – FO X2           TL
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
AKIJ PEARL KSL LAIYANG MEGHNA VENUS SAFINAH JITAURA