Kế Hoạch Điều Động Ngày 13 Tháng 03 Năm 2023

 

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 2ND WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG :  0918636186 3RD WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐINH KHẮC QUYỀN : 0969476286 MR MINH – X2 : 0949868128
QUANG YEN TIDE TABLE
19:00 – 2.6M
08:34 – 1.3M
HON GAI TIDE TABLE
20:13 – 2.8M
06:04 – 1.5M
CAM PHA TIDE TABLE
21:00 – 3.3M
06:21 – 1.3M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 16H00 18H00 HƯNG AQUAHAHA 14.5 292 93,789 F0 – HM2.6 CL6 H2 – TA
2 08H00 HIỆU KIÊNA HAI XU 4.0 97.2 4,095 CL5 – F0 HG X2 – TL
3 04H00 05H00 TÙNGD HIẾUB YUN QIAN 4.8 95.9 2,995 F0 – CL7 HG TL     –     X2
4 11H00 KIÊNA TIÊN THANH 68 5,5 74,36 1.861 F0 – CL2         TL – X2
5 10H00 HIỆU VINASHIP GOLD 8,2 136,40 8,216 HL3.7 – F0         TL
6 19H30 HƯNG BULK PARAGUAY 6.0 199.98 35,847 F0 – HL2          TA – H2
7 21H30 22H00 SƠN STAR MARIELLA 7.1 228.99 43,189 HL1.3 – F0 TL
8 21H30 23H00 ĐỨC LONG TAN 19 3.6 91.94 2,989 F0 – HG TL
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
AKIJ PEARL KSL LAIYANG MEGHNA VENUS SAFINAH KITAURA