Kế Hoạch Điều Động Ngày 13 Tháng 12 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 2ND WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 3RD WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG :  0918636186
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐÀO QUỐC BÌNH : 0965705386 MR SẢN – X3 : 0934385589
QUANG YEN TIDE TABLE
07:28 – 3.6M
20:20 – 0.4M
HON GAI TIDE TABLE
07:24 – 3.9M
19:59 – 0.6M
CAM PHA TIDE TABLE
08:00 – 4.2M
19:35 – 0.5M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 04H30 05H00 TÙNG A GREEN PEGASUS 9.9 179.98 36,467 CL6 – F0 HL8.NM6.CL6 X1 – H5 – H2
2 05H30 08H00 THANH A YAO TU 11.6 199.89 31,060 F0 – HL1.1 H2     –    H5
3 09H00 10H30 HIẾU A JIN JI 11.1 189.99 33,036 F0 – HP1 TR
4 04H00 ĐĂNG ORIENTAL EMERALD 6.9 137.03 11,289 CL1 – F0 HG.CL6 X1 – H5 – H2
5 00H30 01H00 TIỄN NHA BE 06 4.5 107.48 4,158 HM1.1 – F0 TR
6 07H30 THUẬN GRIFFIN 7.15 139.91 13,069 CL4 – F0 CL6.NM6 X3            H5
7 05H30 09H00 HÀ A AFRICAN JACANA 11.0 197 33,193 F0 – CL4 HL8.NM6.CL6 H2 – H5 – X3
8 14H30 16H30 ANH MP ATLANTIC 5.0 157.5 13,713 F0 – HL3.6 H5
9 05H30 06H00 CỬU NHA BE 11 6.6 109.6 4,552 HM1.2 – B125000 P H2 – H5 – X3
10 09H00 10H00 THẠO AH ERA 4.3 111.97 8,579 HM1.4 – F0 TR
11 14H30 16H00 NAM CL FAIR 6,8 199.90 36,426 F0 – HL1.2 H5
12 21H30/12 23H00 HIẾUA PETROLIMEX 09 8.0 175.9 25,413 HL1.3 – F0 TR      TA
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
DSI PEGASUS AQUAHOPE