Giao lưu thể thao kỷ niệm 28 năm Ngày thành lập Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực III

Chào mừng kỷ niệm 28 năm ngày thành lập Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực III (15/12/1994 – 15/12/2022), các vận động viên đã tham gia buổi giao lưu thể thao do Công đoàn – Đoàn thanh niên Công ty phát động; Hoạt động giao lưu thể thao giữa Khối Văn phòng – Khối Hoa tiêu hàng hải và Khối Phương tiện được tổ chức nhằm đẩy mạnh hơn nữa phong trào tập luyện thể dục, thể thao, tăng cường rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động trong Công ty. Tạo môi trường giao lưu gặp gỡ, chia sẻ, tăng cường mối đoàn kết, quan hệ phối hợp công tác, sự gắn bó, hiểu biết lẫn nhau giữa các khối lao động trong Công ty để góp phần động viên cán bộ, người lao động phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

Sau một buổi chiều thi đấu tích cực, với tinh thần hữu nghị, trung thực và quyết tâm cao của các vận động viên và sự làm việc công tâm, khách quan của tổ trọng tài, sự hưởng ứng và cổ vũ nhiệt tình của các cổ động viên cùng với những nỗ lực, trách nhiệm của Ban Tổ chức, buổi giao lưu thể thao đã thành công tốt đẹp.

Một số hình ảnh về các hoạt động diễn ra tại buổi giao lưu thể thao