Kế Hoạch Điều Động Ngày 13 Tháng 11 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : PHẠM HÙNG CUỜNG : 0918943893  2ND WATCH : PHẠM CƯỜNG THÁI : 0904135306 3RD WATCH : LÊ THÀNH KÔNG :  0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
VŨ HỮU ĐÚC : 0978918007 VŨ ĐÌNH MINH – X2 : 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
11:02 – 3.6M
22:40 – 1.0M
CAM PHA TIDE TABLE
12:00 – 3.7M
22:26 – 1.3M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 09H00 THẠO THẾ SOUTHERN WEALTH 4.5 91.94 2,969 PVOIL – F0 NM6  H1
2 22H00 23H00 HÀ C MY THINH 4.5 134.04 8,414 F0 – HM1,3 TR
3 05H30 07H30 HÀ B T&T GOLD 5.8 167.2 15,884 HM1.4 – HL3.5  TL                TR
4 09H00 10H00 QUYỀN DONG BAC SUN 3.5 110.06 3,640 F0 – HM1.5  H1
5 14H00 15H30 PHÁI ANDROMACHE 10.3 229.04 44,028 F0 – HM2.5  H1     H6      H1
6 05H30 07H00 ANH ATN GLORY 5.5 150.52 14,436 HM2.4 – HL2  TL                TR
7 05H30 06H00 HÀ A THÀNH LUCK FORTUNE 13.7 224.94 39,727 HM2.6 – HL3.3  TL                TR
8 05H30 07H00 TRƯỜNG CHANG CHANG NAN HAI 6.4 189.99 33,036 F0 – SD  TL     TL
9 05H30 06H00 HẠNH LONG PHU 20 7.5 112 5,379 F0 – HM1.2  TL                TR
10 22H00 23H00 HIỆU NHA BE 06 6.6 107.48 4,158 F0 – HM1.4 TR
 11 08H00 ĐÔNG MINH TRUONG 18 6.6 91.94 2,999 XMHL – F0 NM6  H1                TL
12 CANCEL 11H00 THANH B THÀNH SUN WINNER II 12.9 225 39,775 HN1.5 – F0 NM8
13 06H30 08H00 THANH B THÀNH SINO TRUST 12.8 189.99 32,987 HN1.3 – F0  X2     T2        X2
14 08H00 TRƯỜNG GOLDEN SUN 8.6 176.62 17,075 HM1.3 – CL7 HL8.CL6            TL       X3
15 14H00 16H00 HA B MP ATLANTIC 9,2 157,5 13,713 HL3,1  –  F0 H1  –  H6  –  H1
16 17H00 TUAT TIEN PETROLIMEX 12 6,2 128,6 8542 B12  –  F0 P.CL6 H1
17 23H30 HIỆU NHA BE 08 6,6 105 4432 F0   –  HM1.1             TR
18 19H30 21H00 THANH B CHANG CHANG NAN HAI 6.4 189.99 33,036 SD – HN X2      – T2 –    X2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
BAO JIA SUN WINNER II SHENG AN HAI