Kế Hoạch Điều Động Ngày 13 Tháng 04 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 2ND WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 3RD WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
TRẦN TRỌNG HIẾU : 0934398836 MR MINH – X2 : 0949868128
QUANG YEN TIDE TABLE
22:20 – 3.5M
09:43 – 0.2M
HON GAI TIDE TABLE
22:16 – 3.9M
09:28 – 0.4M
CAM PHA TIDE TABLE
23:00 – 4.1M
09:39 – 0.3M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 01H00 THUẬN PETROLIMEX 15 5.6 159.99 13,468 B12 – F0 P.CLUC H2     –     TL
2 01H00 01H30 THANH A PETROLIMEX 11 9.7 175.9 25,400 F0 – B12 P.CLUC TL      –     H2
3 01H00 05H00 THANH B AEOLIAN BREEZE 6.0 224.98 41,963 HL2 – F0 TL
4 13H30 17H00 TÙNG D KIÊN B VIET HUNG 09 4.8 87.68 1,742 F0 – PVOIL NM6 H5     –     X2
5 09H30 10H00 HIỆU FODASEVEN 8.7 118.01 6,664 HL3.4 –  F0 H2
6 13H30 14H00 THANG A PACIFIC ENERGY 13.0 235 52,735 HM2.6 – F0 NM6 H5
7 09H30 11H00 HA B TAN BINH 123 6.0 154.35 14,743 F0 – HL2 H2
8 10H30 12H00 KHOÁI XIN HAI JIA 9.4 189,99 32.957 HN2.12 – HN1.6 X2 – TR – X2
9 18H30 21H00 HUNG PACIFIC ENERGY 13.0 235 52,735 F0 – HN1.8 NM8 H2 -TA.TR- X2
10 18H00 19H00 TUẤT PVT RUBY 4,5 143 8,371 CTAU1 – F0 TP2.TP3 X2 – TA – H2
11 18H30 21H00 CỬU MERMAID 6.5 115,20 5.085 F0 – HP3 H2 – TA – H2
12 21H00 QUYỀN THANH BINH 68 7,8 99,38 3,329 XMHL – F0 NM6 H5 –  H2
13 18H30 19H00 HÀ A BLACK FOREST 8.4 177 19,887 HL1.1 – CL2 CL6.HL8 H2     –     X2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
XIANG HAI XIN HAI JIA SEAFIGHTER PACIFIC ENERGY