Kế Hoạch Điều Động Ngày 12 Tháng 04 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 2ND WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888 3RD WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
TĂNG VĂN THẾ : 0398883444 MR SẢN – X3 : 0934385589
QUANG YEN TIDE TABLE
21:00 – 3.4M
08:46 – 0.4M
HON GAI TIDE TABLE
21:06 – 3.6M
08:20 – 0.5M
CAM PHA TIDE TABLE
22:00 – 4.1M
08:24 – 0.4M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 10H30 12H30 KHỨNG T&T GOLD 5.7 167.2 15,884 F0 – HP1 H2 – TA – H2
2 19H30 HƯNG KHOÁI UNIVERSAL GLORIA 9.77 228.93 48,191 CL5 – F0 CLUC.HL8.CL6HT X3     –    H5
3 14H00 15H00 NAM TRƯỜNG ORIENTAL BREEZE 7.44 189.94 36,461 F0 – CL6 HL8.NM6.CL6 H2 – TA – X3
4 05H00 TIỄN NHA BE 11 6.6 109.6 4,552 F0 – HL1.5         TL – TL
5 14H00 HÀ A HIẾU ELONA 7.5 228.9 43,987 CL7 – F0 CLUC.HL8.CL6 X3      –    H2
6 10H30 14H00 MƯỜI TUẤT GRIT CEMENT III 6.2 145 10,508 F0   –  XMTL HG,NM6 H2 – TA – TL
7 19H00 THẠO KIÊN A VIET THUAN 10-01 3.5 103.8 4,598 CL1 – F0 HG H2      –     H5
8 19H00 HIẾU A PMS STEINBOCK 12.8 197 33,180 HP3 – F0          H5 – H5
9 18H00 ĐÔNG VINACOMIN HANOI 6.9 116.5 5,570 HG7.2 – F0 H5     –      H5
10 23H30 KIÊN STAR 26 4.3 89.98 2,941 F0 – HG          TA – H5
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
XIANG HAI ALIEGRE III SEAFIGHTER