Kế Hoạch Điều Động Ngày 11 Tháng 04 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 2ND WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888 3RD WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
VŨ HỮU ĐỨC : 0978918007 MR KHIÊN – X1 : 0918942878
QUANG YEN TIDE TABLE
19:11 – 3.3M
07:55 – 0.6M
HON GAI TIDE TABLE
20:01 – 3.6M
06:47 – 0.8M
CAM PHA TIDE TABLE
21:00 – 4.0M
07:01 – 0.6M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 17H00 19H00 THẮNG A BH MALLY 13.4 225 38,364 HN1.8 – F0 HL TKV X3 – TR – X3
2 22H0010/4 00H30 BÌNH PETROLIMEX 12 8.0 128.6 8,542 F0 – B12 P.CL6 TL     –     X2
3 06H00 07H00 TÙNG D KIÊN B THANG LOI 89 5.2 84.99 2,270 F0 – CL4 H8 H2     –     H8
4 16H00 17H00 KHOÁI VINASHIN EXPRESS 01 4.5 184.1 16,174 SN – CAU1TL-CM X1
5 11H30 13H00 KIÊN A KIÊN B THANH BINH 68 3.6 99.38 3,329 F0 – XMHL NM6 H2
6 19H00 HÀ C HIẾU B BAO HONG 9 4.6 110.3 4,492 CL6 – F0 HG.H8 H8     –     H5
7 18H00 19H00 HẠNH CỬU VIET THUAN 215 -03 6.4 147.29 12,624 F0 – CL6 HG .CL6 H5     –     H8
8 23H00 TIỄN PETROLIMEX 12 6.2 128.6 8,542 B12 – HL P.CL6 X1 – TL
9 22H30 23H00 THẮNG B BÌNH PETROLIMEX 15 7.0 159.9 13,468 HM1.4 – B12 P.CLUC TL      –    X1
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
XIANG HAI ALIEGRE III SEAFIGHTER