Kế Hoạch Điều Động Ngày 10 Tháng 04 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 2ND WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888 3RD WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
PHẠM VĂN TIỄN : 0973805686 MR MINH – X2 : 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
19:00 – 3.3M
05:12- 1.1M
CAM PHA TIDE TABLE
20:00 – 3.7M
05:34 – 0.9M
QUANG YEN TIDE TABLE
18:00 – 3.0M
07:12  -1.0M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 06H00 TRƯỜNG THUẬN MARITIME ROSEMARY 8.0 180.04 29,211 B12 – F0 P.CLUC X3     –      H5
2 17H30 20H00 THANH A BLACK FOREST 9.5 177 19,887 F0 – HL1.1 H5 – TA – H5
3 06H45 07H30 HIẾU A HÀ B SIAN 7.8 229 44,479 HL3.3 – F0 H5 – H5
4 09H30 HÀ B HIẾU A GLOBAL FAITH 8.9 169.37 17,018 HP1 – F0         H5 – H5
5 12H30 13H00 TÙNG A PACIFIC WEALTH 12.0 199.9 36,499 HM2.6 – F0 H2
6 17H30 18H30 QUYỀN NEPTUNE STAR 6.0 159.94 15,073 F0 – HL3.1 H5 – TA – H5
7 22H00 23H00 NAM BERGE NISHIKAWA 11.9 199.9 35,906 F0 – HL3.3 TL
8 17H30 21H00 THANH B PACIFIC ENERGY 14.0 235 52,735 F0 – HM CL6 H5 – TA – H5
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
XIANG HAI ALIEGRE III SEAFIGHTER BH MALLY