Kế Hoạch Điều Động Ngày 09 Tháng 04 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH :  PHẠM HÙNG CƯỜNG :  0918943893 2ND WATCH :  LÊ THÀNH KÔNG :  0905691888 3RD.WATCH TÔ MINH THẮNG : 0976264689
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
HOÀNG MINH TÙNG : 0965427068 NGUYỄN VĂN SẢN.0934385589
HON GAI TIDE TABLE
18 :00 – 3.0M
03:40-  1.4M
CAM PHA TIDE TABLE
19:00 – 3.4M
04:00 – 1.2M
QUANG YEN TIDE TABLE
17:00 – 2.8M
06. 39  -1.3M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 18H00 ĐỨC THANH PHAT 03 3.4 74.35 1,597 HG – F0 H2     –       TL
2 19H00 CỬU MONTOK 8.9 111.29 7,320 XMTL – F0 H8.HG H8     –       TL
3 13H00 14H00 THUẬN PETROLIMEX 15 7.0 159.9 13,468 F0 – HM1.4 H5 – TA – H5
4 13H00 17H00 TUẤT VIET THUAN 10-01 6.8 103.8 4,598 F0 – CL1 HG H5 – TA – X3
5 19H00 KHOÁI FIRSTEC 9.75 175.17 30,157 CL4 – F0 CL8.NM6.HL8 H8     –      TL
6 09H30 11H00 THANH A KIRAN CARIBBEAN 10.3 199.9 36,353 HL1.1 – F0 H2 – TA – H2
7 15H30 17H00 THẠO BANG SAO TONG 6.3 111.89 5,321 F0 – HL1.4 TL     –      H5
8 13H00 16H00 THẮNG A SUN GOLD 6.0 185.74 26,060 F0 – HP2 H5 – TA – H5
9 09H30 12H30 NAM OCEAN HAVEST 6.6 189.99 31,883 F0 – HL3.5 H2 – TA – H2
10 09H00 THẾ HAI DANG 68 6.75 94.88 2,859 HG – F0 H2
11 09H30 12H30 ĐÔNG GASCATHAR 4.4 119.0 5,849 F0 – NEONOSCO TP2.TP3 H2 – TA – X3
12 09H30 11H00 TIỄN PVT RUBY 4.5 143.0 8,371 F0 – C.TAU TP2.TP3 H2 – TA – X3
13 15H00 KIÊN A HIẾU B XIN HAI 788 5.5 99.9 2,992 CL1 – F0 HG X1     –     H5
14 13H30 15H30 THANH B LUNA ROSA 12.8 199.98 33,922 HN1.6 – F0 X2 – TR – X2
15 13H00 15H30 CHÂU ALIEGRE III 12.8 189.90 30,813 F0 – HN1.6 H5 -TA-TR -X2
16 05H00 HIỆU HÀ C BAO HONG 9 5.8 110.03 4,492 F0 – CL6 HG.H8         TA – H8
17 01H00 HÀ C HIỆU FU YANG 4.2 109.8 5,181 CL6 – F0 HG X1 – TA
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
XIANG HAI ALIEGRE III SEAFIGHTER BH MALLY