Kế Hoạch Điều Động Ngày 08 Tháng 04 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : PHẠM CƯỜNG THÁI : 0904135306 2ND WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 3RD WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐÀO TRUNG KIÊN : 0984829575 ĐÀO VĂN KHIÊN – X1 : 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
17:00 – 2.6M
22:54 – 1.6M
CAM PHA TIDE TABLE
18:00 – 3.0M
02:08 – 1.5M
QUANG YEN TIDE TABLE
15:30 – 2.5M
21:31 – 1.5M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 12H30 13H30 TRƯỜNG LOCH LOMOND 3.8 183.0 24,020 CTAU2 – SN TP3 .TCA8 X1
2 22H307/4 00H00 THẮNG A AMIS WISDOM VI 12.52 199.9 34,795 HL3.3 – F0 TL
3 03H30 05H00 KHOÁI AE MERCURY 8.3 189.9 33,226 HM2.3 – F0 H5 – H5
4 03H30 05H00 BÌNH KIÊN B MONTOK 5.2 111.29 7,320 F0 – XMTL H8.HG H5     –     H8
5 06H00 KHOÁI VSC CASTOR 5.0 190.0 31,538 F0 – HL3.1         H5 – H5
6 17H00 19H00 THẮNG B GLOBAL FAITH 10.1 167.37 17,018 F0 – HP1 TL
7 00H00 TÙNG D HIẾU B DONG YU 4.6 96.5 2,962 CL5 – F0 HG X2    –      TL
8 22H307/4 00H00 CHÂU QUYỀN UNIVERSAL GLORIA 8.19 228.93 48,191 F0 – CL5 CLUC.HL8.CL6HT TL     –     X2
9 11H00 11H30 KHỨNG MOMO GLORY 7.73 169.37 17,019 HL3.1 – F0 H2
10 10H00 12H00 LINH LEVIATHAN 10.6 292 93,302 HN1.7 – F0 NM8 X3 – TR
11 11H00 13H00 TUNG A SEAFIGHTER 11.8 292 94,542 HM2.4 – F0 NM8 H2
12 15H00 LINH XIANG HAI 6.0 189.33 26,586 F0 – HN1.5         TR – X3
13 12H00 MUOI KIEN B HAI DANG 68 6.75 94.88 2,859 XMHL – HG NM6 H5
14 14H00 TUNG A SEAFIGHTER 11.8 292 94,542 F0 – HN1.7 NM8          TR – X3
15 17H00 18H00 DUC HIEU B NASHICO 08 3.8 97.12 2,999 F0 – HG TL      –      H2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
LUNA ROSSA LEVIATHAN BH MALLY