Kế Hoạch Điều Động Ngày 13 Tháng 01 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : PHẠM CƯỜNG THAI : 0904135306  2ND WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG: 0918636186 3RD: LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
PHÙNG VĂN KHỨNG; 0968824688 VŨ ĐÌNH MINH – X2: 0949686128
HON GAI TIDE TABLE
02:01 – 2.7M
14:26 – 1.3M
CAM PHA TIDE TABLE
03:00 -3.0M
14:58- 1.4M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 23H0012-1 00H00 HƯNG ANH LUCKY ANGEL 4.1 199.9 40,157 CTAU – F0 SEA TEAM01.TP03  X1 – H6 – H2
2 23H0012-1 00H30 HÀ C LAUREN 3.8 114.22 4,915 C.TAU – SN SEA TEAM01.HA18  X1
3 00H00 01H00 CỬU ĐỨC PETROLIMEX 14 8.0 128.6 8,542 HM1.5 – B12 P.CL6  H2     –      TL
4 05H00 ĐÔNG TÙNG D TROPICAL SENTOSA 9.3 119.93 9,943 CL7 – F0 HG.NM6  X1     –      H1
5 00H00 THANH B HIẾU BATAVIA EXPRESS 10.6 215.4 54,690 CL3 – F0 HL8.NM6.CL6  X2 – H6
6 04H30 HÀ A HÀ B MAGIC SUN 7.9 225 40,570 HL3.3 – CL4 CLUC.NM6.CL6HT          H2 – X2
7 05H30 THANH B HIẾU GLOBAL DIAMOND 5.5 153.78 20,395 FO – CL3 NM6.CL6          H6 – X2
8 02H00 HÀ A HÀ B IVESTOS 4 6.5 225 40,485 CL4 – F0 CLUC.HL8.CL6HT  X2 – H2
9 05H00 06H00 HANH BMC COSMOS 5.4 111.7 5,691 F0 – HM1.6  H1 – H6 – H1
10 05H00 06H00 TÙNG A LEONARDO 7.1 199.98 36,177 F0 – HM2.2  H1 – H6
11 08H00 TÙNG A GREEN PEGASUS 7.4 179.98 32,957 F0 – HM2.1          H6 – H1
12 17H00 KIÊN THE LONG TAN 79 3.8 97.12 2,980  CL7 – F0 HG  X2
13 00H00 00H30 NAM  VINASHIP SEA 9.6 169.03 18,108 HL1.2 – F0  H2
14 14H00 15H00 THAO DUC LONG TAN 99 7.0 91.94 2,965 HM2.6 – F0  H2
15 16H00 THAO DUC LONG TAN 99 7.0 91.94 2,965 F0 – HN1.2                   H2
16 22H00 23H00 TRUONG ROSE HARMONY 3.94 179.99 23,703 SN – F0 SEA TEAM01.TP02-TP03 X2   – H6  – H1
17 22H00 BÌNH TÙNG D W.BLOSSOM 5.0 117.6 6,445  CL5 – HL1.5  HG .H8 H8             H2
18 20H00 22H00 HƯNG KHOÁI GREEN PEGASUS 7.4 179.98 32,957 HM2.1 – CL5 HL8 – NM6 – CL6  H2          X2
19 20H00 20H30 TUẤT HOANG SA 268 6.8 99.38 3329 FO – HG H2                TL
20 20H00 21H00 THUÂN MY THINH 4.8 134.04 8414 HM1.5 – HL3.7 H2
21 19H00 KIÊN THE LONG TAN 79 3.8 97.12 2,980  F0 – HN1.1                    H1
22 21H00 KIÊN THE LONG TAN 99 7.0 91.94 2,965 HN1.2 – FO              H1
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
SITC TAISIHAN UNVERSAL BREMEN MANDARIN DALIAN