Kế Hoạch Điều Động Ngày 12 Tháng 05 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH :TÔ MINH THẮNG : 0976264689 2ND WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG  : 0984888966 3RD WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG :  0918636186
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
ĐÀO TRUNG KIÊN : 0984829575 MR KHIÊN – X5 : 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
17:00 – 3.0M
05:57 – 1.5M
CAM PHA TIDE TABLE
17:22 –  3.3M
03:18 – 1.4M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 12H00  BINH  OCEAN 39 7.3 106.4 4,532  HG7.2 – F0  TL           H1
2 03H30 05H00  LINH  VINASHIP PEARL 5.8 157.26 14,602  F0 – HL3.1  TR
3 21H30 23H00  TRUONG  KK PIRAPO 7.2 239.99 51,805  HN2.4 – F0  HL TKV  X5 – T2.TA – TL
4 11H30 12H30  THANGB  BMC CALYPSO 4.6 154.35 14,951  F0 – HL3.4  H1
5 12H00  TRUONG  BEIJING 2008 14.5 228.99 43,158  F0 – HM2.3           TA      H1
6 18H00  THUAN  SHUN JIE 39 3.6 94.09 2,899  CL5 – F0  HG  X5       –       H1
7 14H00 15H00  CUONGC  AGIOS NIKOLAOS I 13.87 225 38,530  F0 – HM2.2  H2    TA      H2
8 14H00 17H00  THANHA  KHUNG  CETUS STAR 7.1 174.7 19,828  F0 – CL4  CL8.HL8  H2     TA      X5
9 01H30  CUU  NHA BE 09 4.8 105.97 4,250  B125000 – F0  P  H2
10 10H00  THAO  JIN LONG 3.4 96.5 2,984  CL5 – F0  HG  X5     TA     H1
11 13H00  QUYEN  LONG PHU 10 5.5 112.35 5,184  B12 – F0  P.CL6  H2     TA     H2
12 11H30 13H00  TUAT  PETROLIMEX 14 8.0 128.6 8,542  F0 – B12  P.CL6  H1      TA     H1
13 09H00 10H00  TRUONG  XIN HAI JIA 11.2 189.99 32,957  HP3 – F0  TA – TA
14 19H00  ANH  PHC DYNAMIC 8.0 100.74 5,002  HG7.3 – F0  H1
15 07H00  KHUNG  VAST OCEAN 3.2 48.8 493  CL1 – Cluc  X5        –      H1
16 22H30  HAB  PHUONG NAM 126 3.0 79.98 2,717  HG – XMTL  H1
17 14H00 17H00  HUNG  AQUILA 8.1 183.06 29,531  F0 – CL5  CL6.HL8  H2    TA      X5
18 22H00 23H00  HANH  THANH PHAT 01 4.65 69.85 1,080  F0 – HG  TL        –       H1
19 15H00  HIẾU  THANH HUNG 277 7.1 105.73 4,731  HG7.2 – F0  H1    TA      H2
20 21H30 23H00  THANHB  QUEEN SAPPHIRE 6.0 199.98 34,795  HN1.6 – F0  X5 – T2.TA – TL