Kế Hoạch Điều Động Ngày 11 Tháng 08 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH :  ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966  2ND WATCH :TÔ MINH THẮNG : 0976264689 3RD WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
PHAM VAN TIEN : 0973805686 MR SAN-X3 : 0934385589
QUANG YEN TIDE TABLE
13:00 – 3.1M
00:21 – 0.9M
HON GAI TIDE TABLE
13:00 – 3.3M
CAM PHA TIDE TABLE
13:27 – 3.6M
00:25 – 1.1M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 06H00 ĐỨC QUANG ANH GM 4.2 91.94 2,971 PVOIL – F0 NM6 X3           H2
2 09H00 10H00 HIỆU ASP SUNRISE 4.2 121.5 7,247 SN – CTAU1 TP2.TP3.TP8 X3
3 06H30 07H30 ĐĂNG BAO LI 5.2 143.5 10,490 F0 – HG7.2 H2
4 10H30 14H00 LINH PARVRAJ 12.55 189.9 30,822 HN1.3 – F0 X2 – TR – X3
5 00H00 01H30 HIẾU A ĐĂNG FAREST HARMONY 12.8 189.9 33,042 F0 – HL3.1 H2
6 00H00 02H00 SON CAPE SANDRA 12.7 289.8 91,910 HM2.4 – F0 H2
7 10H30 12H00 THANH B KELLETT ISLAND 13.0 189.9 32,452 HN1.8 – F0 X2 – TR – X3
8 03H00 06H00 QUYEN AN HUNG 68 3.6 91.94 2,995 F0 – HN1.2 X2 – TR – X2
9 08H30 10H00 TÙNG A CAPE SANDRA 12,7 289,80 91,910 F0 – HN1.7 NM8 H1 – H6.TR -X2
10 14H00 15H00 HÀ A ĐĂNG CETUS ORCA 6.9 189.99 26,411 F0 – HP3 H5     –     H1
11 14H00 17H00 KIÊN A KIÊN B DONG KUN 7 5.5 97.6 2838 HM1.2 – F0 H5
12 14H00 17H00 THUẬN PETROLIMEX 15 5.6 159.9 13468 HM1.3 – F0 H5
13 17H00 HÀ B CỬU VINASHIP PEARL 9.8 157.62 14,602 HG7.3 – F0 H2     –     H5
14 15H30 18H00 NAM SEA CREDENCE 8.5 189.9 31,248 HN2.11 – HN1.3 X3 – TR – X3
15 15H30 17H30 THẾ TRUNG AN HUNG 68 3.6 91.94 2,995 HN1.2 – HN1.7CM NM8 X3 – TR – X3
16 19H30 20H30 BINH SHUN TAI 16 7.3 105 5,600 F0 – CL5 HG H2 – H6 – X3
17 19H30 21H00 HƯNG ĐĂNG MOUTON 10.22 185.64 33044 F0 – HP4 H2 – H6 – H2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
AGIA EIRINI FORCE THE LOVING HOANH SON STAR CAPE SANDRA