Kế Hoạch Điều Động Ngày 10 Tháng 08 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH :  ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966  2ND WATCH :TÔ MINH THẮNG : 0976264689 3RD WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐÀO TRUNG KIÊN : 0984829575 MR MINH-X2 : 0949868128
QUANG YEN TIDE TABLE
11:10 – 2.7M
HON GAI TIDE TABLE
12:00 – 3.0M
23:28 – 1.0M
CAM PHA TIDE TABLE
12:26 – 3.3M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 00H00 01H00 HƯNG ARUNA CENGIZ 11.7 197 33,090 HL3.1 – F0 TL
2 10H30 11H00 THẾ KIÊN B QUANG ANH GM 5.8 91.94 2,971 F0 – PVOIL NM6 H5   H6    X1
3 10H30 13H00 TRƯỜNG HA B EAGLE EXPRESS 7.7 210 43,714 F0 – CL6 HL8.CL8.NM6 H5 – H6 –  X1
4 10H30 12H00 THẮNG A QUYEN C.S.BRIGHT 7.3 209.99 49,718 F0 – CL3 HL8.CL8.NM6 H5 – H6 –  X1
5 05H30 07H00 THANG B CUU OMARI 4.5 170 17,433 F0 –  CTAU 1 TP2.TP8 H2  – H6 – X2
6 00H00 00H30 ĐỨC KIÊN B DONG KUN 7 5.4 97.6 2,838 F0 – HM1.2 TL
7 10H30 12H00 ANH VINASHIP DIAMOND 9.6 153.5 14,397 HL3.5 – F0 H5
8 10H30 11H30 CHAU LC ROCHEFORT 14.5 229.2 51,239 F0 – HM2.6 CL6 H5  H6  H5
9 00H00 TÙNG D TRUNG MINH PHU 17 7,0 79,8 2,515 HG  –  F0 TL
10 CANCEL 15H00 MƯỜI TRUNG AN HUNG 68 3.2 91.94 2,995 F0 – HN1.2 X2 – TR – X2
11 15H00 16H00 NAM ĐĂNG INSPIRATION LAKE 6.1 179.97 23269 F0 – HL3.4 H1 – H6.H1
12 19H00 NAM ĐĂNG CRIMSON MAJESTY 10.0 179.97 23,268 F0 – HL3.5         H1.H6 – H1
13 23H00 HÀ C LONG PHU 11 5.8 113.98 5,448 B12 – F0 P.NM6 H2
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
AGIA EIRINI FORCE PARVRAJ THE LOVING HOANH SON STAR KELLETT ISLAND