Kế Hoạch Điều Động Ngày 11 Tháng 05 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186  2ND WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 3RD : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐẶNG VĂN THĂNG B : 0358504214 ĐÀO VĂN KHIÊN – X1 : 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
22:00 – 3.5M
11:08 – 1.0M
CAM PHA TIDE TABLE
22:00 – 3.8M
10.51 – 1.1M
QUANG YEN TIDE TABLE
23:59 – 2.7M
11:57 – 0.9M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 22H0010-5 01H00 HÀ B VINASHIP SEA 5.5 169.03 18,108 F0 – HL3.1 TR
2 05H00 THẠO ĐỨC HOANG THINH 268 6.2 97 2,993 CL1     – F0 HG X3        –       TR
3 06H00 QUYỀN THẾ THANH PHAT 03 5.3 74.36 1,597 HG – CL2 H2        –       X1
4 15H30 TRƯỜNG XIN DONG GUAN 3 7.0 225 36,561 F0 – HN1,6 NM8         H6.TL – X1
5 11H30 12H00 TRƯỜNG BBC URANUS 6.35 179.9 25,163 HL3.7 – F0 H2 – H6
6 04H00 BÌNH HIÊÚ B CHANG LONG SHUN 3.0 45 226 CL1 – F0 X3      TR
7 06H00 BÌNH HIÊÚ B LONG PHU 20 7.0 112 5,379 F0 – HL1.3           TR  –  TR
8 17H00 CỬU ANH NHA BE 10 7.0 108.00 4760 HL1.4  – B12 P           H2          X1
9 16H00 ANH CỬU PETROLIMEX 20 6.0 146.6 11,662 B12 – FO P – CLUC X1        H2
10 15H00 HẠNH BAO YI 2.8 53.58 430 CLUC – FO TR       H2
11 18H00 HẠNH NAM SON 66 4,2 111,54 3,752 F0  -HM1.6              H2
12 18H00 HAC ĐỨC THANH PHAT 03 3,2 74,36 1,597 CL2  – HG X2   –     TR
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
ZHONG CHANG YU SHENG
LEVIATHAN
FLC HARMONY