Kế Hoạch Điều Động Ngày 11 Tháng 02 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966  2ND WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 3RD : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
PHÙNG VĂN KHỨNG : 0968824688 VŨ ĐÌNH MINH – X2 : 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
01:08 – 2.9M
12:44 – 1.0M
CAM PHA TIDE TABLE
01:22 – 3.2M
13:10 – 1.1M
QUANG YEN TIDE TABLE
01:19 – 2.8M
13:37 – 0.8M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 SH 14H00 PHÁI TÙNG D PETROLIMEX 14 6.2 128.6 8,542 B12 – F0 P.CL6 H2    –    H1
2 12H30 14H00 CỬU THẠO LONG PHU 09 5.5 107.78 4,409 HM1.5 – B12 P. H1    –    H2
3 08H00 09H30 THẮNG A AFRICAN INSPIRATION 6.9 199.98 34,795 F0 – HM2.3 TL
4 03H30 04H00 TUẤT NHA BE 08 6.6 105 4,432 HM1.3 – B125000 P H2
5 07H00 THẠO THẾ THANH PHAT 01 4.6 69.85 1,080 HG – CL2 H1    –    X2
6 12H30 13H00 NAM T&T GOLD 5.9 167.2 15,884 F0 – HM2.3 H1
7 19H00 HÀ B MƯỜI MOUNT GOUGH 4.8 169.99 18870 HL1.3 – F0            TR
8 21H00 HÀ B MƯỜI MOUNT GOUGH 4.8 169.99 18870 F0 – C.TAU1 TP03.ST01                X2
9 21H00 22H00 TRƯỜNG DANG WILD ROSE 3.8 189.8 29789 SN – C.TAU TP02.TP03.ST01 X2
10 SH 21H00 HƯNG HIẾU RIZHAO EXPRESS 10.4 203.5 46647 CL6 – F0 CL6.NM6.HL8 X2   H6  –  H1
11 16H30 17H00 HA B MUOI NEW GOLD 9,8 167 15.884 HL3,6  – F0 TR
12 18H00 HA C DUC THANH PHAT 01 4,65 69,85 1086 CL2  –   HG X2  –          H1
13 19H00 DONG THE CHANG LONG SHUN 2.8 45 226 CLUC  –  F0 H2  –          TR
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
YUE AN TIAN YING WOORI SUN FENDA 18