Kế Hoạch Điều Động Ngày 10 Tháng 09 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : PHẠM CƯỜNG THÁI : 0904135306  2ND WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689 3RD WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
NGUYỄN HỒNG ĐĂNG : 0907050268 MR MINH X2 : 0949868128
QUANG YEN TIDE TABLE
13:15 – 3.5M
00:46 – 0.6M
HON GAI TIDE TABLE
13:08 – 3.7M
CAM PHA TIDE TABLE
14:00 – 3.8M
00:18 – 0.8 M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 06H00 07H00 HÀ A YANGZE 22 14.45 229 44,479 F0 – HM2.5 CL6 H2 – H6.H2
2 08H30 HÀ A JIN AO 9.1 189.99 33,036 HL2 – F0          H2 – H2
3 06H00 09H00 THẠO GAS EASTERN 3.8 99.93 4,490 F0 – CTAU 2 TP2.TP8 H2 – H6 – X2
4 10H00 12H30 CỬU KIÊN B TIAN EN 6 5.7 109.9 5,533 F0 – CL7 HG H5           X2
5 10H00 10H30 SƠN BISON 12.9 228.99 43,022 HM2.6 – F0 H5
6 13H00 KIEN A HAI DANG 68 2.8 94.88 2,859 HG – XMHL NM6 TL
7 12H00 HA C MINH KHANH 888 8.1 106 4,295 XMHL – F0 NM6 TL      –    H2
8 15H00 16H00 THANG B T&T GOLD 6.0 167.2 15,884 F0  – HL3.5 H5
9 14H00 HIỆU NHA BE 06 4.5 107.48 4,158 B12 – HL3.7 P TL      –     H2
10 20H00 ĐỨC KIÊN B OCEAN STAR 5 3.5 99.8 3,725 CL5 – F0 HG X3      –      TL
11 17H30 20H30 THANG A KITAURA 7.9 245 65,005 HN1.8 – F0 HL TKV X2 – TR – X2
12 19H30 20H00 LINH ATN UNITY 10.1 178.7 19,918 HL3.1TL – F0 TL
13 23H00 23H30 KHUNG NHA BE 09 6.6 105.97 4,250 F0 – HL1.2 H5
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
KRISTINITA JABAL HAFIT AQUAHOLIC KITAURA