Kế Hoạch Điều Động Ngày 09 Tháng 02 Năm 2024

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 2ND WATCH : LÊ THÀNH KÔNG :  0905691888 3RD WATCH : HÀ MINH ĐỨC : 0967882013
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐINH KHẮC QUYỀN : 0969476286 MR MINH – X2 : 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
04:00 – 4.1M
16:36 – 0.2M
CAM PHA TIDE TABLE
04:25 – 4.4M
16:36 – 0.2M
QUANG YEN TIDE TABLE
04:00 – 3.8M
17:00 – 0.0M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 22H008-2 00H00 HÀ A SANDPIPER BULKER 10.4 199.99 33,064 HL3.3 – CL4 CL.HL8 H6    –      X2
2 22H008-2 00H00 HẠNH PETROLIMEX 15 7.0 159.9 13,468 F0 – HM1.5 H6
3 22H008-2 00H00 CHÂU MATISSE 13.4 229.0 44,243 F0 – HL3.3 H6
4 04H00 05H00 LINH TROODOS AIR 12.3 229.0 45,229 F0 – HP2 H5
5 22H008-2 02H00 HƯNG AEGIR SELMER 13.0 190.0 31,572 F0 – HN1.7 H6    –      H3
6 04H00 06H00 HIẾU A OCEAN TIANCHEN 13.3 199.9 36,415 F0 – HL2 H5
7 07H00 08H00 TIỄN NHA BE 06 6.6 107.48 4,158 F0 – HL1.2 TL
8 07H00 09H00 NAM ADVANTAGE 5.2 127.02 7,816 F0 – XMTL HG.H8 TL    –      H8
9 12H00 13H00 KHOÁI MSM 5.8 185.73 26,094 F0 – HL1.4 H5
10 19H00 THANH A LUCKY HONG 8.8 179 20,987 CL7 – F0 HL8.CL6 X2    –     H3
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
PAPAYIANNIS III C.OLDENDORFF AEGIR SELMER RB MYA