Kế Hoạch Điều Động Ngày 10 Tháng 02 Năm 2024

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0965088390 2ND WATCH : HÀ MINH ĐỨC : 0967882013 3RD WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
PHẠM VĂN TIỄN : 0973805686 MR KHIÊN – X1 : 0918942878
QUANG YEN TIDE TABLE
04:28 – 3.8M
18:01 – 0.0M
HON GAI TIDE TABLE
05:00 – 4.1M
17:59 – 0.2M
CAM PHA TIDE TABLE
05:20 – 4.4M
14:12 – 0.4M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 04H00 06H00 CHÂU MAXWELL 14.3 228.99 43,665 F0 – HM2.4 CL8 H6
2 16H00 HÀ A PETROLIMEX 11 7.8 175.9 25,400 B12 – F0 P.HL8 TL      –      H2
3 22H00 23H00 HẠNH LONG PHU 11 7.4 113.98 5,448 F0 – B12 40000DWT P.CL6 H5
4 23H00 QUYỀN ADVANTAGE 7.4 127.02 7,816 XMTL – F0 HG.H8 H8      –      H5
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
PAPAYIANNIS III C.OLDENDORFF AEGIR SELMER RB MYA