Kế Hoạch Điều Động Ngày 08 Tháng 12 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : PHẠM CƯỜNG THÁI : 0904135306  2ND WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG: 0984888966 3RD WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAR ON DUTY
VŨ HỮU ĐỨC : 0978918007 MR KHIÊN – X5 : 0918942878
HON GAI TIDE TABLE
07:00 – 4.3M
19:36 – 0.2M
CAM PHA TIDE TABLE
08:00 – 4.6M
19:32 – 0.3M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 01H30 03H00 THẮNGA VIET THUAN 30-02 6.7 178.7 19,918 F0 – HM2.3 TL – TL
2 04H00 THẮNGA PAC SHARON 7.5 199.99 35,812 F0 – HM2.5         TL
3 05H30 06H30 TUẤT TÙNGD BLUE OCEAN 01 6.2 96.72 3,437 HM1.1 – PVOIL NM6 H1     –     TR
4 14H00 KIEN RICH HONOR 3.8 87.45 2,396 CL7 – F0 HG X5            H1
5 05H30 07H30 MƯỜI VIET THUAN 668 4.0 121.8 7,166 F0 – HM1.2 H1
6 19H00 20H00 CHÂU LINH VIET THUAN 30-02 6.7 178.7 19,918 HM2.3 – HL3.1 TR
7 15H00 BÌNH TIỄN PETROLIMEX 12 6.2 128.6 8,542 B12 – F0 P.CL6 TR  –  H1
8 14H00 15H00 ĐĂNG HẠNH PETROLIMEX 15 7.0 159.99 13,468 HM2.2 – B12 P.Cluc H1  – H6 –  TR
9 07H00 HƯNG HIẾU HAO HUNG 666 9.7 195 36,801 CL5 – F0 NM6.CL8.HL8 X5     –     H1
10 14H00 17H00 TUNG A ELLIE 6.5 224.97 35,903 F0 – SD H1 – H6 – H1
11 19H00 20H30 THANH A BD PIONEER 1 9.42 148.7 13,292 F0 – HM1.1 TR
12 19H00 20H30 KHOÁI MP ATLANTIC 5.5 157.5 13,713 F0 – HM2.2 TR
13 18H00 BINH TIEN THANH PHAT 03 5.3 74.36 1,597 HM1.6 – CL2          H1 – X5
14 21H30 23H00 THANH B PAC SHARON 7.5 199.99 35812 HM2.5 – HL3.4 H1 – H6.H1
15 23H00 HANH VIEN DONG 88 3.0 105.73 4371 HG – F0 TR     –     H1
16 21H30 23H00 HÀ A CHIPOLBROK STAR 10.8 199.8 24,241 F0 – HM2.4 H1 – H6 – H1
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
JIN MAN HUA 1 SHENG KANG HAI VINALINES BRAVE OCEAN MERRY SPRING WEALTH