Kế Hoạch Điều Động Ngày 07 Tháng 12 Năm 2021

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : PHẠM CƯỜNG THÁI : 0904135306  2ND WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG: 0984888966 3RD WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG: 0918943893
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐÀO TRUNG KIÊN : 0984829575 MR SẢN – X3 : 0934385589
HON GAI TIDE TABLE
06:02 – 4.3M
18:33 – 0.2M
CAM PHA TIDE TABLE
07:00 – 4.7M
18:36 – 0.2M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 01H30 02H30 THẮNGA THÀNH GENCO DEFENDER 13.5 292 94,013 HM2.6 – F0 TR
2 04H00 05H00 HẠNH BLUE OCEAN 01 6.2 96.72 3,437 F0 – HM1.1 TL
3 04H00 05H00 TUẤT THẾ RICH HONOR 5.0  87.45  2,396 HM2.2 – CL5 HG TL     –     X3
4 04H00 05H00 HƯNG PAC ADHIL 8.7 199.99 35,812 HM2.2 – HP2 TL
5 06H00 THANG B VIET THUAN 215-07 4.0 146 11,062 HG7.1 – DTHL CL6.CL8 H1      –     X3
6 09H30 KHUNG FU OCEAN 3.0 128.5 6,689 F0 – SD         H6 – H1
7 13H00 THANH B ASL LISA 6.5 189.99 30,011 F0 – SD         TR – TR
8 07H00 09H00 KHỨNG LONG TAN 239 6.0 169.03 16,764 F0 – HM1.2 H1 – H6
9 07H00 08H30 CHÂU JIN MAN HUA 1 6.9 189.9 31,060 F0 – SD H1 – H6 – H1
10 09H00 TÙNGA THANHA PETROLIMEX 09 8.0 175.9 25,400 B12 – HM1.3 P.CLUC TL            H1
11 07H00 09H00 HIỆU TIỄN PETROLIMEX 12 8.0 128.6 8,542 HM1.4 – B12 P.CL6  H1    –      TL
12 11H00 HIẾU PETROLIMEX 15 7.0 159.99 13,468 F0 – HM2.2        TR
13 10H00 11H30 HÀ B VINASHIP PEARL 6.0 157.26 14,602 F0 – SD TR
14 10H00 10H30 THANH B HIẾU JIN YUN 7.0 189.99 33,042 HP4 – F0 TR – TR
15 19H30 20H00 HA A NAM EG COURAGE 7.0 203.5 45,011 HM2.3 – CL3 HL8.NM6.CL H1      –     X5
16 19H30 22H00 QUYEN LONG PHU 11 7.4 113.98 5,448 F0 – HM2.1 H1
17 14H30 15H00 ANH T&T GOLD 9.7 167.2 15,884 HL3.6 – F0 H1
18 14H30 15H00 DONG HAI NAM 69 5.3 79.5 1,599 F0 – HM1.4 H1
19 19H30 22H00 TRƯỜNG KHOÁI JIN MAN HUA 1 6.9 199.89 31,060 SD – HN1.3 X3 – T2 – X3
20 19H30 22H00 LINH LONG TAN 239 6.0 169 16,764 HM1.2 – HL3.5 H1
21 19H30 23H30 CỬU THANH PHAT 03 5.3 74.36 1,597 F0 – HM1.6 H1
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
JIN MAN HUA 1 SHENG KANG HAI VINALINES BRAVE OCEAN MERRY SPRING WEALTH