Kế Hoạch Điều Động Ngày 08 Tháng 10 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : PHẠM CƯỜNG THÁI : 0904135306  2ND WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888 3RD WATCH :ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
VŨ HỮU ĐỨC : 0978918007 TÔ MINH THẮNG : 0976264689 MR KHIÊN – X1 : 0918942878
QUANG YEN TIDE TABLE
15:19 – 3.1M
03:48 – 0.8M
HON GAI TIDE TABLE
15:16 – 3.3M
03:32 – 1.1M
CAM PHA TIDE TABLE
16:14 – 3.4M
02:00 – 1.4M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 09H30 10H30 LINH TAN BINH 239 9.6 178 19,984 F0 – HP1 H1 – H1
2 14H00 KIÊN YORK 7 5.0 79 2,030 F0 – CL1 HG         TR – X1
3 15H30 16H30 SON SEA CREDENCE 6.5 189.99 31,248 F0 – HN1.3 H1 – TP.TL – X1
4 12H00 C KIÊN FS BITUMEN NO.1 5.3 105.5 4,620 CL1 – F0 HG.H8 H8 –  TR
5 02H30 04H00 HƯNG FUXIANG 7.45 199.11 36,823 F0 – CL5 CL8.HL8.NM6 TR     –     X1
6 09H30 12H00 BÌNH LINH QUANG ANH GM 5.8 91.94 2,971 F0 – PVOIL NM6 H1     –     X1
7 15H30 17H00 CHAU EOLOS G 13.3 228.99 43,214 F0 – HL H1  – TP – H1
8 16H30 TUAT HIEU B THAI HA 8888 3.2 105.17 2,620 HG – XMTL NM6 H2           H1
9 17H00 HA B PETROLIMEX 15 5.6 159.9 13,468 B12 – F0 P.CLUC X1     –      H1
10 15H30 18H00 DONG PETROLIMEX 12 8.0 128.6 8,542 F0 – B12 P.CL6 H1    – TP – H1
11 13H30 HA C LONG PHU 20 7.0 112 5,379 F0 – HL1.2           TR – H1
12 12H00 QUYEN VINACOMIN HANOI 4.5 116.5 5,570 HG7.1 – HL3.2 TL     –        H1
13 19H30 21H00 HÀ A NIMTOFTE MAERSK 9.7 172 26,255 F0 – CL4 HL8.CL6 H2 – TR – X1
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
HUA LI SEA CREDENCE YU XIAO 3 MSC CARINA