Kế Hoạch Điều Động Ngày 09 Tháng 10 Năm 2022

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888 2ND WATCH :  ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966 3RD WATCH : PHẠM CƯỜNG THÁI : 0904135306
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
TĂNG VĂN THẾ : 0398883444 MR KHIÊN – X1 : 0918942878
QUANG YEN TIDE TABLE
16:27 – 2.8M
05:26 – 1.1M
HON GAI TIDE TABLE
16:16 – 2.9M
05:51 – 1.4M
CAM PHA TIDE TABLE
17:20 – 3.0M
07:41 – 1.7M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 07H00 TÙNG D HIẾU B QUANG ANH GM 4.2 91.94 2,971 PVOIL – F0 HG X1-   H1.TR
2 05H30 07H00 THẮNG A CAPE SEAGULL 13.1 291.8 91,909 F0 – HM2.6 H1 – TP – H1
3 10H00 HIẾU A NIMTOFTE MEARSK 9.7 172 26,255 CL4 – F0 HL8.CL6 H2 – TP
4 13H00 HIẾU A PUGNAX 6.5 206 34,146 F0 – HL3.5        TP – TR
5 17H00 KIÊN ĐỨC YORK 7 6.0 79 2,030 CL1 – F0 HG X1    –     H2
6 05H00 THANH B VINASHIN EXPRESS 01 5.5 184 16,174 HG – F0 H1
7 11H30 CUU GUO SHUN 13 4.3 125.96 5,549 CL7 – F0 HG.H8 H8    –      TR
8 12H30 14H00 HÀ C HONG TAI 626 6.53 109.9 5,623 F0 – CL7 HG H2     –     X1
9 12H30 13H00 KHỨNG OMARI 6.5 170 17,433 HL1.4 – CL6 HL8.CL6 H2     –     X1
10 09H30 11H00 LINH HUALI 5.0 185.74 26,041 FN4 – F0 NM8 X1 – TL – X1
11 12H00 TÙNG D HIẾU B TIEN THANH 68 5.5 74.36 1,861 F0 – HG         TR – H1
12 11H00 HƯNG AC TIANHE 10.4 228.93 48,191 CL6 – F0 CL8.HL8.Cluc H8     –     TR
13 21H00 BÌNH PETROLIMEX 12 6.2 128.6 8,542 B12 – F0 P.CL6 X1     –     H1
14 20H30 21H00 TUẤT LONG PHU 20 7.0 112 5,379 HL1.2 – B12 P.NM6 H1     –     X1
15 CANCEL 18H00 ĐÔNG HONG TAI 626 6.53 109.9 5,623 CL7 – CL1 HG X1
16 20H00 QUYỀN THAI HA 8888 7.15 105.17 2,620 XMTL – HG CL8 TR
17 CANCEL 20H30 MƯỜI HAI DANG 68 3.0 94.88 2,859 HG – XMTL CL6 TR
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
SEA CREDENCE YU XIAO 3 MSC CARINA