Kế Hoạch Điều Động Ngày 08 Tháng 05 Năm 2024

KẾ HOẠCH CUNG ỨNG DỊCH VỤ HOA TIÊU HÀNG HẢI HÀNG NGÀY
Ngày 08 tháng 05 năm 2024       
TRỰC BAN ĐHSX:LÊ HUY TRƯỜNG – TRỰC BAN HOA TIÊU – TRẦN BÁ ĐÔNG
TRỰC BAN C1:
CA 1: ĐÀO VIỆT HOÀNG: 0984888966 CA 2 PHẠM HÙNG CƯỜNG .0918943893 C3. TÔ MINH THẮNG .0976264689
Thủy triều Quảng Yên
Nước lớn:15:00- 2.9M
Nước ròng:01.03-1,2
Thủy triều Hòn Gai
Nước lớn:16.00 – 3,1M
Nước ròng:01.17-1,3
Thủy triều Cẩm Phả
Nước lớn:17 ,00- 3,6M
Nước ròng 01.40- 1,1M
TT T.D POB Hoa tiêu Tập sự Tên tàu Mớn LOA GT Từ – Đến Tàu lai Phương tiện đưa đón Đại lý Tuyến dẫn tàu
1 00H00 01H30 MƯỜI ORIENTAL CORE 5.5 149,53 12,840 F0 – HL1.2 TR HD MARINE T57
2 10H00 11H00 TÙNG D KIÊN B BLUE OCEAN 01 6.0 96,72 3,437 F0 – PVOIL HG TR      –    X1 D&T T66B
3 15H30 HÀ A PAX SILVA 10.13 199,99 39,802 CL4 – F0 CL8.HL8.CL6 X1      –    H2 QUNICOSHIP T60
4 23H307/5 01H30 ĐĂNG JIN XING 6.6 189,99 30,722 FN3 – F0 NM8 X2 – TL – X2 T&TA T65A
5 06H00 07H00 HẠNH VĂN BRABUS 6.0 172,00 17,928 F0 – HL1.1 H3 XNK HL T57
6 10H00 11H00 THANH B ASTRO SIRIUS 8.1 199.9 36,353 HL3.7 – F0 TR MACS T57
7 17H00 19H00 HIẾU A YUANPING SEA 10.0 189.9 30,881 HN1.6 – F0 X1 – TL – X1 SUNRISE T65A
8 15H00 16H00 MƯỜI VĂN TAN BINH 246 6.5 170.7 17,951 F0 – HL3.7 H2 T&TA T57
9 20H00 21H00 ANH HAPPY TRADER 9.7 169.26 16,954 HL3.4 – F0 H3 LÊ PHẠM T57
10 20H00 TÙNG A YI HUI LIAN SHENG 9,8 199,95 41,484 CL5  –  F0 CL8.HL8,CL6 X3    –     H3 KPB T60
Phương tiện:
– Phương tiện bộ: MR .KHIÊN X1,MR HÙNG X3,
– Phương tiện thủy:H2 MR HUYNH. H3  MR BINH, H6 MR CƯỜNG H8: MR QUANG .TL MR PHU.TR MR HIỆU
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
SHAHRIAR JAHAN YUANPING SEA KAI HANG