Kế Hoạch Điều Động Ngày 06 Tháng 03 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893  2ND WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG: 0984888966 3RD WATCH :NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG : 0918636186
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
VŨ ĐỨC THUẬN : 0982277788 MR SẢN – X3 : 0934385589
QUANG YEN TIDE TABLE
04:00 – 3.2M
17:12 – 0.6M
HON GAI TIDE TABLE
04:00 – 3.4M
16:20 – 0.8M
CAM PHA TIDE TABLE
04:00 – 3.7M
15:31 – 0.9M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 23H005/3 00H00 TUẤT STOLT RINDO 3.7 122 6,944 SN – C.TAU TP02.TP03.ST01 X1
2 02H00 03H30 TRƯỜNG GOLDEN BEHIKE 12.9 292 94,091 F0 – HN1.7 HL TKV H2 – TP.TR – X3
3 02H00 04H30 THANHB MEIN SCHIFF 5 8.3 295.3 98,785 F0 – CKHG CL6HT.HL8 H2 – TP – H2
4 07H30 09H00 THANHA VOSCO SUNRISE 9.0 190 31,696 F0 – HL3.4 H5 – H5
5 11H00 THANHA RUI NING 9 12.5 190 32,460 F0 – HM2.5         H5
6 20H30 CHÂU MEIN SCHIFF 5 8.3 295.3 98,785 CKHG – F0 CL6HT.HL8 H1     –     TL
7 10H00 TIỄN NHA BE 10 5.0 108 4,760 B12     – F0 P X3     –      H5
8 15H00 16H00 B PETROLIMEX 15 7.0 159.9 13,468 F0 – B12 P.CLuc TL     –      X3
9 15H00 17H00 KHOÁI PAN EDEL WEISS 6,3 179.9 20.763 F0 – HP4 TL – TL
10 19H00 KHOÁI OBS SATURN 8,8 190 30,256 HP3 – F0         TL
11 15H00 17H00 TÙNG D KIÊN B TRUONG AN 125 3,0 86,48 2.634 F0 – HN TL – TR – X3
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
BEAUTY PEONY MEGHNA VENUS GOLDEL BEHIKE PEACE ANGEL