Kế Hoạch Điều Động Ngày 05 Tháng 11 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689  2ND WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 3RD WATCH :  LÊ THÀNH KÔNG : 0965088390
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
TĂNG VĂN THẾ : 0398883444 MR HUNG – X3 : 0989433881
QUANG YEN TIDE TABLE
10:00 – 3.6M
22:07 – 0.6M
HON GAI TIDE TABLE
10:00 – 3.8M
21:36 – 0.7M
CAM PHA TIDE TABLE
10:00 – 4.0M
21:28 – 0.8M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 01H30 THUẬN KIÊN B BLUE OCEAN 02 4.1 96.72 3,437 PVOIL – F0 HG X1            TR
2 02H00 THANG B GRIFFIN 8.2 139.91 13,069 CL2 – F0 CL6.H8 H8            TR
3 04H30 06H00 ĐÔNG VĂN FRIO PACIFIC 4.5 134.01 5,994 F0 – SN TP2.TP3 H1 – TA – X3
4 06H30 07H00 THANH B PEARL ETERNITY 12.5 199.9 36,298 HP2 – F0 H2
5 04H30 07H00 TRUONG AKTI 13.0 189.99 32,350 F0 – HN1.8 H1 – TA.TL
6 04H30 06H00 HIẾU B TIEN THANH 68 5.5 74.36 1,861 F0 – HG H1 – TA – H1
7 10H00 11H00 THANG A IOLI 12.58 229 44,133 F0 – HL3.3 H1 – TA – H1
8 03H00 TIỄN TRONG TRUNG 89 4.9 88.88 1,830 F0 – PVOIL HG         H5 – X1
9 04H30 05H00 THẠO HE CHENG 3 5.0 96.5 2,982 F0 – CL7TL HG H1 – TA – X1
10 20H00 KIÊN A TRONG TRUNG 89 3.5 88.88 1,830 PVOIL – F0 HG X3     –     TR
11 01H30 02H00 TIỄN THANH LOC 28 5.7 89.7 2,100 HL3.1 – F0 TL06 H5 – H5
12 05H00 06H00 KHỨNG GOLDEN EAGLE 4.3 171.59 19,882 SN – CTAU1HL TP2.TP3.TP8 X3
13 18H00 HIỆU THANH PHAT 03 5.3 74.36 1,597 HG – CL1 H1           X3
14 10H00 11H00 ĐĂNG SHANG YUAN MEN 10.8 185.0 24,550 F0 – HP3 H1 – TA – H1
15 13H30 14H00 HA B PACIFIC PIONEER 9.5 179.97 23,579 HP4 – F0 H2
16 11H00 TRUONG AL KARAMA 12.3 199.9 35,606 HN1.3 – F0          TL –  X3
17 06H30 HIỆU SON TRA 126 6.3 99.89 4,332 XMTL – F0 H8 H8     –      H2
18 12H00 KHỨNG JIN YANG GUAN 3.2 96.9 2,972 CL7 – F0 HG X3      –     H5
19 15H00 KIEN A LONG PHU 20 5.8 112 5,379 B12 – F0 CL6.NM6 H1            H2
20 18H00 19H00 HA C VĂN NHA BE 06 6.6 107.48 4,158 F0 – B125000 CL6 TR             H2
21 17H00 ĐÔNG VINACOMIN  CAM PHA 4,2 113.2 5,590 CL1  – HP4 NM6.HG X3          TR
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
PRINCESS ERIN AL KARAMA PELOREUS AKTI