Kế Hoạch Điều Động Ngày 04 Tháng 11 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG : 0984888966  2ND WATCH : TÔ MINH THẮNG : 0976264689 3RD WATCH : LÊ THÀNH KÔNG : 0905691888
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
ĐÀO TRUNG KIÊN : 0984829575 MR KHIÊN – X1 : 0918942878
QUANG YEN TIDE TABLE
09:00 – 3.7M
21:24 – 0.4M
HON GAI TIDE TABLE
09:00 – 3.9M
20:57 – 0.6M
CAM PHA TIDE TABLE
09:04 – 4.1M
20:54 – 0.7M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 09H00 HIỆU BLUE STAR I 3.3 98.18 2,983 CL7 – F0 HG X1    –      H1
2 02H00 THUẬN NEW GOLD 9.7 167.2 15,884 HL3.4 – F0        TR – TR
3 04H00 06H00 THE KIEN B BLUE OCEAN 02 6.3 96.72 3,437 F0 – PVOIL HG H5 – TA – X1
4 04H00 05H00 KHỨNG LIAN YI DA 2 HAO 5.5 154.5 14,786 F0 – HL3.5 H5 – TA – H5
5 04H00 06H00 TUNG A IONIC KLEOS 13.7 229 43,013 F0 – HL2 H5 – TA – H5
6 08H30 09H30 CỬU JIN YANG GUAN 5.9 96.9 2,972 F0 – CL7 HG H1    –     X1
7 10H00 THẮNG B LONG PHU 18 5.5 102.25 3,321 B12 – F0 CL6 H2    –     H1
8 14H00 15H00 THẠO KIÊN B LONG PHU 20 7.5 112 5,397 F0 – B12 CL6.NM6 H1
9 14H00 NAM EQUINOX 7.0 187.88 31,763 HP3 – F0         H2
10 11H30 12H00 NAM ANNEGRIT 13.1 199.9 34,808 HM2.6 – HL3.1 H2 – H2
11 17H00 HÀ A ALAN 7.2 229 45,259 CL6 – F0 CL6HT.HL8.Cluc X1     –     H2
12 17H30 19H00 TIỄN THANH LOC 28 2.0 89.7 2,100 F0 – HL3.1 TL06 H2
13 20H00 21H00 KHỨNG T&T GOLD 5.8 167.2 15,884 F0 – HL3.1TL H5
14 22H00 23H30 TRUONG PRO GRACE 7.24 203.5 46,432 F0 – CL4 CL8.HL8.CL6 TR           X1
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
PRINCESS ERIN AL KARAMA PELOREUS