Kế Hoạch Điều Động Ngày 05 Tháng 05 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST WATCH: TÔ MINH THẮNG: 0976264689 2ND WATCH: NGUYỄN QUỐC TRƯỜNG: 0918636186 3RD WATCH: ĐÀO VIỆT HOÀNG: 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
LƯU TUẤN ANH: 0934248987 PHẠM HÙNG CƯỜNG: 0918943893 VŨ ĐÌNH MINH: 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
16:00 – 2.6M
02:08 –  1.5M
CAM PHA TIDE TABLE
16:23 – 3.0M
00:48- 1.6M
QUANG YEN TIDE TABLE
14:16 – 2.4M
05: 49 – 1.6M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 07H00 ĐỨC KIÊN B LONG PHU 18 5.50 102.25 3321 B12 – FO P X2             H2
2  02H00 03H00 HIẾU A ASI ANDROMEDA 11.2 198.00 34321 HM2.4 – HL3.3 H1
3 13H00 14H00 KHỨNG YARA 3.7 145.50 11,573 SN – C.TAU1 TP02 – TP03 – TC28 X2
4 12H00 13H00 THANH B BETTYS PERFECTION 11.0 225.00 40,014 HL2 – CL6 CLUC – HL8 – CL6HT H1             X3
5 07H30 08H00 NAM GLOBAL DREAM 10.0 157.50 20395 HL3.1 – F0 H2
6 02H00 03H00 TRƯỜNG BBG HONOR 10.5 228.99 43007 HL3.3 – CL7 CLUC – HL8 – CL6 H1
7 07H00 TÙNG D HIẾU B HA DUONG 5.76 89.77 2795 XMTL – HG HG TL
8 11H00 HÀ B TRUONG NGUYEN OCEAN 3.5 147.5 11,894 CL2 – F0 CL6.NM6 X2              H1
9 12H00 THẾ KIEN B HOANG HAI ACE 3.5 90.98 2,771 HG6 – F0 TL              H1
10 20H00 21H00 KIÊN A HIẾU B THANH PHAT 03 3.4 74.36 1597 HG – FO H5
11 20H00 21H00 THANH A IOANNIS THEO 9.1 189.9 32,983 F0 – HL1.1 H5
12 16H30 18H00 TÙNG A PRINCESS ROYAL 8.23 209.9 43,649 F0 – CL3 HL8 -NM6 – CL6 H6              X3
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
KANG SHUN CAPE VENI JAG ARNAV