Kế Hoạch Điều Động Ngày 05 Tháng 02 Năm 2023

EXECUTIVE DUTY
1ST. WATCH : NGUYỄN QUÔC TRƯỜNG : 0918636186 2ND WATCH : PHẠM HÙNG CƯỜNG : 0918943893 3RD WATCH : ĐÀO VIỆT HOÀNG: 0984888966
PILOT DISTRIBUTION CAM PHA ON DUTY CAR ON DUTY
TRẦN BÁ ĐÔNG : 0389127932 VŨ ĐÌNH MINH – X2 : 0949868128
HON GAI TIDE TABLE
04:17 – 3.7M
16:54 – 0.5M
CAM PHA TIDE TABLE
05:00 – 4.0M
16:27 – 0.5M
QUANG YEN TIDE TABLE
04:20 – 3.5M
17:30  – 0.2M
DISTRIBUTION PLAN
NO. T.D TIME PILOT SHIP’ NAME MAX DR LOA GRT FR…TO TUG BOAT/CAR
1 23H3004-02 00H00 THUẬN GUO RUI 9.0 154.35 14,743 HP1 – F0 H5
2 04H00 05H00 ANH PETROLIMEX 15 7.0 159.9 13,468 F0 – B12 CLUC.P H2     –    X2
3 05H00 QUYỀN PETROLIMEX 20 6.0 146.6 11,662 B12 – F0 CLUC.P X3     –    H2
4 09H00 10H00 KHOÁI YIN RUI 7.6 189.89 29,644 F0 – HL H5
5 04H00 07H00 KIÊN A PTS HAI PHONG 02 6.3 99.9 3,166 F0 – B12 P – CL8 H2     –    X2
6 16H00 17H00 CỬU KIMBERLY 5.7 109.8 4765 FO – CL5 HG H5        X2
7 21H00 22H00 HIẾU A PETROLIMEX 18 11,0 175,9 25,429 F0   –  HM TP      –   H5
8 20H00 22H00 THANH B ERMIONE 12,5 190 31,532 HN1.3  – HN X1  -TL-  X1
HON NET POSITION PLAN
FN3 FN4 FN5 HN1-1 HN1-2 HN1-3 HN1-4 HN1-5 HN1-6 HN1-7 HN1-8
ERMIONE PORT ESTRELA EASTER BUND